Na terenie Powiatu Piaseczyńskiego realizowany jest projekt pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach”.  Jednym z partnerów projektu jest Gmina Lesznowola. System wczesnego ostrzegania jest system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach na tyle wcześnie, aby była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty. 

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego poprzez budowę systemów zintegrowanego monitoringu i wczesnego ostrzegania w sytuacjach nagłego wystąpienia zagrożeń, poważnych awarii i zjawisk katastrofalnych oraz wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Powiatu Piaseczyńskiego w tym zakresie.

 
Realizacja celu nastąpi poprzez budowę 71 punktów alarmowych w wyznaczonych miejscach we wszystkich gminach powiatu: w Gminie Piaseczno – 15 szt., w Gminie Góra Kalwaria – 12 szt., w Gminie Lesznowola – 10 szt., w Gminie Prażmów – 6 szt., w Gminie Konstancin-Jeziorna – 9 szt. oraz w Gminie Tarczyn – 15 szt. oraz zainstalowanie 1 centrali powiatowej wraz z aplikacją sterującą w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piasecznie.

Na terenie Gminy Lesznowola syreny zlokalizowane są w następujących miejscach: 

–  Urząd Gminy Lesznowola

–  Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6

–  Gminne Przedszkole w Mysiadle, ul. Osiedlowa 10

–  Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej, ul. Krasickiego 56

–  Szkoła Podstawowa w Mysiadle filia w Zgorzale, ul. Cyraneczki 8

–  Szkoła Podstawowa w Łazach im. Jana Pawła II w Łazach, ul. Łączności 56

–  Szkoła Podstawowa w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2A

–  Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Magdalence, ul. Lipowa 28

–  Filia GOK Lesznowola w Wólce Kosowskiej, ul. Nadrzeczna 23

–  Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Starej Iwicznej

Całkowita wartość Projektu: 1 494 297,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 168 946,13 zł.
 
Okres realizacji 19.11.2015 – 30.09.2017