×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W związku z licznymi skargami Mieszkańców na utrudnienia w ruchu drogowym na ulicy Puławskiej spowodowane uruchomieniem buspasa, uprzejmie informujemy, że Gmina wystosowała do Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego pismo, w którym wyraziła swoje stanowisko oraz propozycje rozwiązań usprawniających płynność przejazdu tą ważną arterią. Wszystkim nam zależy na promowaniu komunikacji publicznej, jednak musi się to odbywać z poszanowaniem interesów pozostałych użytkowników drogi.

Gmina Lesznowola zaproponowała następujące rozwiązania:

  • funkcjonowanie buspasa tylko i wyłącznie w godzinach szczytu, z wykluczeniem sobót, niedziel oraz dni świątecznych;
  • zwiększenie liczby autobusów w godzinach szczytu;
  • wprowadzenie buspasa w kierunku Warszawy od skrzyżowania ulicy Puławskiej z Karczunkowską i Karmazynową (obecnie zaczyna się od granicy miasta).

Trudna sytuacja na ulicy Puławskiej była tematem posiedzenia Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji oraz Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które odbyło się 26 października br. W spotkaniu, oprócz Radnych Dzielnicy Ursynów, przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego, Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, brał udział Zastępca Wójta Gminy Lesznowola Mirosław Wilusz, który zaprezentował stanowisko lesznowolskiego samorządu. Podczas spotkania samorządowcy przekazali swoje spostrzeżenia i obawy związane z dalszym działaniem buspasa, zaś przedstawiciele instytucji zarządzających ruchem drogowy oraz transportem publicznym przedstawili dane i wyliczenia dotyczące sytuacji na ulicy Puławskiej. Mimo rozbieżnych stanowisk, wszyscy uczestnicy posiedzenia byli zgodni, że sytuacja na ul. Puławskiej wymaga szybkich korekt.

W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania robocze, o których będziemy Państwa na bieżąco informować.

Skip to content