×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

 

W odniesieniu do opublikowanego na łamach Przeglądu Piaseczyńskiego artykułu pt. „Szkoła potrzebna  na wczoraj” (wydanie nr 404 (10) z 12 października 2022 r.) informujemy, iż Szkoła w Zamieniu została zaprojektowana na 800 uczniów i 29 oddziałów (klas), obecnie uczy się tam 520 uczniów w 24 oddziałach (klasach) i jest to najmniejsza pod względem ilości uczniów gminna szkoła podstawowa, gdzie zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym.

Decyzja o budowie Szkoły Podstawowej w Zamieniu została podjęta w 2016 roku, po bardzo szczegółowej analizie demograficznej oraz ekonomicznej. Generalna, pierwsza analiza dotycząca lokalizacji szkoły w Zamieniu miała miejsce w 2015 roku, kiedy Rada Gminy podjęła uchwałę o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zamienia, przewidując funkcję oświaty (Uchwała nr 73/VIII/2015 z dnia 17.04.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie – część III.).

Inspiracją był okres intensywnego rozwoju urbanizacyjnego tej części Gminy. Powstawały tam wówczas dwa duże osiedla (Nowe Zamienie, Zielone Zamienie) i trzecie – po sąsiedzku – w Nowej Woli (Zielona Polana), na obszarze których zlokalizowano ponad 1000 nowych lokali mieszkalnych. Warto podkreślić, że obiekt został zbudowany na działce będącej własnością Gminy, co zmniejszyło koszt, tej i tak kapitałochłonnej, inwestycji (koszt budowy szkoły wraz z wyposażeniem to prawie 40 mln zł).

Prace projektowe budynku nowej szkoły rozpoczęły się w II kwartale 2016 roku, zaś pozwolenie na budowę szkoły zostało wydane przez Starostę Piaseczyńskiego w lipcu 2017 roku. Umowa na budowę obiektu została podpisana w czerwcu 2018 roku, pozwolenie na użytkowanie obiektu zostało uzyskane w kwietniu 2021 roku. Szkoła rozpoczęła działalność dydaktyczno – wychowawczą 1 września 2021 roku. Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Lesznowola uchwałą do Szkoły Podstawowej w Zamieniu uczęszczają dzieci z trzech sołectw – Zamienie, Zgorzała i części Nowej  Woli(część dzieci z Sołectwa Nowa Wola uczęszcza do placówki w Lesznowoli).

W odniesieniu do uwag dotyczących dowożenia uczniów ze Zgorzały do Szkoły Podstawowej w Zamieniu należy podkreślić, iż przystanki autobusów szkolnych zostały tak zaplanowane, aby zapewnić uczniom jak najbardziej bezpieczną drogę z domu do szkoły i z powrotem. Uczniowie, zarówno podczas samego przejazdu, jak i podczas wsiadania i wysiadania z autobusu szkolnego mają zapewnioną opiekę.

Inwestycja polegająca na budowie nowego obiektu oświatowego jest inwestycją bardzo kapitałochłonną a wybór jego lokalizacji w przypadku rozległej i szybko urbanizującej się – w różnych swoich częściach – gminy Lesznowola, nie jest łatwy. Nowa szkoła powstała w Zamieniu, co spotkało się z krytyką mieszkańców Zgorzały. Gdyby szkoła została zbudowana w Zgorzale, zapewne protestowaliby mieszkańcy równie szybko zaludniającego się Zamienia.

 

Jan Wysokiński

Sekretarz Gminy Lesznowola

 

 

Skip to content