×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w konkursie grantowym „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU. Dzięki dofinansowaniu m.in. serwerownia Urzędu Gminy zostanie doposażona w sprzęt IT niezbędny do działania systemu świadczenia e-usług oraz jego poszczególnych modułów.

Zakupiony sprzęt umożliwi i usprawni zdalną obsługę interesantów oraz pracę Urzędu w przypadku lockdownu spowodowanego COVID-19 lub innymi wydarzeniami losowymi, przyczyni się również do podniesienia efektywności pracy zdalnej pracowników urzędu gminy.

Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze, a zalecenia i rekomendacje zostaną wdrożone. Wyniki diagnozy posłużą do podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

Cele projektu:
– zwiększenie potencjału cyfrowego Gminy Lesznowola,
– wzmocnienie cyfrowej odporności na Covid-19 oraz inne zagrożenia współczesnych czasów,
– zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemom informatycznym.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

Na białym granatowy napis CYFROWA GMINA , po prawej logo Programu.

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Skip to content