×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków we wsi Nowa Wola i Zgorzała, gmina Lesznowola.

Lesznowola, 11.02.2021 r.

RSR.6220.25.2021.2022.WD.9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)
Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 11.02.2021 r. wydano decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej oraz pompowni ścieków
we wsi Nowa Wola i Zgorzała, gmina Lesznowola.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 11 lutego 2022 r.

Skip to content