×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola otrzymała 85% dofinansowania w wysokości 139 347,42 zł ze środków UE dla projektu „Bezpieczny uczeń na drogach w Gminie Lesznowola” w ramach konkursu nr POIiŚ.3.1/1/22 pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie III „Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego”, w Działaniu 3.1. „Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T”.

Celem projektu jest doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego poprzez zakup mobilnych miasteczek rowerowych do 3 szkół z terenu Gminy Lesznowola (SP Zamienie, SP Łazy i SP Mysiadło).

Wkład własny Gminy Lesznowola stanowi 15% kosztów – 24 590,73 PLN.

Obecnie oczekujemy na pismo z CUPT z informacją o otrzymaniu dofinansowania i dokumentach potrzebnych do umowy. Podpisanie umowy planowane jest na styczeń 2023 r.

Szczegółowe informacje i wyniki konkursu pod adresem: https://www.cupt.gov.pl/konkurs/zakonczone/dzialanie-3-1-rozwoj-drogowej-i-lotniczej-sieci-ten-t/

Zielony napis Bezpieczny pieszy i zielone światło drogowe.
Skip to content