×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Gmina Lesznowola w partnerstwie z firmą Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus Sp. z o.o. realizuje projekt „Wiedza na szóstkę! Zajęcia edukacyjne dla uczniów w Gminie Lesznowola”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych oraz umiejętności i postaw przydatnych w przyszłości na rynku pracy przez 437 uczniów z 5 szkół: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lesznowoli, Szkoły Podstawowej w Łazach, Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej, Szkoły Podstawowej w Mrokowie, Szkoły Podstawowej w Mysiadle.

W ramach projektu zrealizowane zostaną dodatkowe zajęcia (matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, zajęcia językowe z angielskiego oraz zajęcia teatralne). Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe w szkołach (m.in. laptopy, tablice interaktywne, materiały dydaktyczne). W ramach projektu planowane są także pikniki edukacyjne.

Realizowane zajęcia mają na celu kształtowanie i rozwijanie właściwych postaw uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej.

Wartość projektu: 999 190,19 zł

Wysokość dofinansowania: 849 046,19 zł

Logotyp Funduszy Europejskich, Flaga RP, Logotyp Mazowsze Serce Polski i Flaga UE.
Skip to content