×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W środę 24 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie Gminna Spółka Wodna Lesznowola podpisała umowę na dotację w kwocie 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Lesznowola. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego „Mazowsze dla melioracji”. Dzięki dotacji zostaną wykonane prace na rowie melioracyjnym nr 27 w Łazach, Marysinie i Stefanowie, oraz na rowie melioracyjnym nr 37 w Mrokowie i Stachowie.

Gminna Spółka Wodna Lesznowola jako jedna z nielicznych otrzymała maksymalną kwotę udzielanej dotacji dzięki spełnieniu kryteriów takich jak:

– długość posiadanych i konserwowanych rowów melioracyjnych (85 km);

– ilość aktywnych członków Spółki opłacających składki;

– obszar zmeliorowanych gruntów;

– wykonanie coroczne budżetu Spółki;

– wysokość przyznawanych dotacji z innych źródeł min. budżetu gminy.

Pragniemy poinformować, że Gminna Spółka Wodna Lesznowola wykonując coroczne naprawy urządzeń melioracyjnych zabezpiecza mieszkańców i grunty na terenie gminy przed skutkami nawalnych deszczy, podtopień i zalań.

GRATULUJEMY!

Skip to content