×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

We wtorek 14 czerwca br. Gmina Lesznowola podpisała umowę w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy – Sąsiedzka Pomoc/NETTO na zakup wyprawek szkolnych dla Dzieci z Ukrainy.

Założeniem i celem głównym projektu jest poprawa sytuacji bytowej Dzieci pochodzenia ukraińskiego, które uczęszczają do szkół podstawowych na terenie Gminy Lesznowola. W ramach inicjatywy uczniowie pochodzenia ukraińskiego, uczęszczający do sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Lesznowola zostaną wyposażeni  w wyprawki szkolne. Projekt w swoim wymiarze odpowiada na zdiagnozowane potrzeby związane z realną i przedmiotową pomocą dla Dzieci.

Organizatorem programu jest firma Netto Sp. z o.o. Współorganizatorem i partnerem społecznym programu jest Związek Ukraińców w Polsce. Fundatorem wsparcia jest Fundacja Salling, należąca do Grupy Salling, największego przedsiębiorstwa w branży handlu detalicznego na duńskim rynku, właściciel m.in. Netto w Polsce.

Całkowita wartość Projektu wynosi 15 000,00 zł.

Skip to content