×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

8 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie terenowe Leśnej Grupy Roboczej Lasy Lesznowola. W ramach spotkania posadzono fragment młodego lasu. Do tego celu wykorzystano dwuletnie sadzonki lipy drobnolistnej i buka zwyczajnego wyhodowane w szkółce leśnej Nadleśnictwa Chojnów. Prace wykonano na terenie Leśnictwa Sękocin w oddz. 36-b, czyli na obszarze, gdzie wcześniej wykonano tzw. cięcia częściowe, polegające na przerzedzeniu starego drzewostanu, nie tworząc dużych powierzchni otwartych. Działanie to pozwoliło na zwiększenie dostępu światła do dna lasu umożliwiając poprawę warunków wzrostowych dla istniejących nalotów i podrostów, głownie brzozowych oraz pojedynczo występujących osik, jesionów, klonów i jaworów.

Po wspólnym sadzeniu uczestnicy spotkania: Marcin Kania – Zastępca Wójta Gminy Lesznowa, Radna Gminy Lesznowola Marta Maciejak, Radny Krzysztof Klimaszewski, dr Szymon Borowski – mieszkaniec Gminy Lesznowola oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Chojnów – Leśniczy Leśnictwa Sękocin Łukasz Milewski, Podleśniczy Adrian Mieszkowski, Zastępca Nadleśniczego Artur Pacia i inżynierowie nadzoru Paweł Gugała i Piotr Gzowski. przemieścili się na pobliski obiekt turystyczny „Stara szkółka”, gdzie kontynuowano spotkanie. Uczestnicy omówili kilka tematów, w szczególności sprawę opracowanej pod kierownictwem dra Szymona Borowskiego ankiety, która ma dać odpowiedź jak lesznowolska społeczność zapatruje się na kwestie związane z lasem i gospodarką leśną realizowaną przez Nadleśnictwo Chojnów.

 

Zdjęcie trzech osób w lesie
Zdjęcie osób w lesie
Skip to content