×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W piątek 10 listopada odbył się końcowy odbiór prac drogowych na ul. Sadowej w Nowej Iwicznej. Inwestycja kosztowała 5 719 500,00 zł. Na jej realizację Gmina Lesznowola uzyskała dotację w ramach dofinansowania inwestycji z rządowego funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 579 000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji była budowa dróg gminnych ul. Sadowej wraz z łącznikiem do działek nr ew. 9/35 i 9/13 w miejscowości Nowa Iwiczna.

Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę:

  • jezdni i wjazdów na działki,
  • chodników i ciągu pieszo – rowerowego,
  • pętli autobusowej,
  • 82 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 4 dla niepełnosprawnych) oraz 18 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów (dwie wiaty),
  • kanalizacji deszczowej,
  • oświetlenia ulicznego,
  • doświetlonych przejść dla pieszych.

W odbiorze końcowym brali udział: przedstawiciel Wykonawcy – firmy FAL Bruk Sp. z o.o. Sp. Komandytowa – Marcin Deptuła, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – Barbara Jaroń, Radna Gminy Lesznowola Justyna Gawęda, Urząd Gminy Lesznowola reprezentował Zastępca Wójta Gminy Mirosław Wilusz oraz pracownicy Referatu Dróg i Mostów – Karolina Pichnej (Kierownik Referatu), Stefan Romanowski i Jacek Sulej.

Wiata rowerowa
Osoby w terenie w trakcie odbioru końcowego ulicy i parkingów
Osoby w terenie w trakcie odbioru końcowego ulicy i parkingów
Osoby w terenie w trakcie odbioru końcowego ulicy i parkingów
Osoby w terenie w trakcie odbioru końcowego ulicy i parkingów
Osoby w terenie w trakcie odbioru końcowego ulicy i parkingów
Ul. Sadowa
Skip to content