×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Marszałek województwa mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Głosowanie na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbędzie się w terminie do 14 maja 2023 r.

W głosowaniu na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego mogą brać udział uprawnione organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego.

Głosować można tylko elektronicznie za pomocą systemu http://mrdpp.mazovia.pl/

Głosowanie jest bezpłatne.

Zagłosować można tylko raz i oddać cztery głosy na czterech kandydatów z opublikowanej listy kandydatów.

Osoba głosująca (osoba uprawniona do reprezentacji, zgodnie z informacją z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danej Organizacji) zostanie poproszona o podanie nazwy Organizacji, miejsca działania (nazwy powiatu), numeru Krajowego Rejestru Sądowego lub innego numeru właściwej ewidencji oraz numeru telefonu komórkowego. W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, oddając głos należy przesłać dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłany indywidualny kod niezbędny do oddania głosu na platformie.

Zachęcamy do głosowania!

Pliki do pobrania:

Skip to content