×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

26 marca br. upływa termin zgłoszeń do programu grantowego na innowacje w dziedzinie edukacji „Popojutrze 2.0”. W jego ramach rozdysponowane zostaną 72 granty po 60 tys. złotych. Udział w programie mogą brać zarówno szkoły, biblioteki czy domy kultury, jak również co najmniej 2-osobowe grupy nieformalne.

„Popojutrze 2.0” to jedyny inkubator w Polsce wybrany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do wspierania innowacji społecznych w obszarze kształcenia. Proces wsparcia dla pomysłodawców innowacji w ramach projektu opiera się o metodę design thinking. Oznacza to, że aby zgłosić się do udziału w projekcie, nie trzeba mieć gotowego rozwiązania, lecz jedynie oryginalny pomysł na szybsze, tańsze oraz lepsze metody i narzędzia pomagające się uczyć.

Do udziału w programie zachęcają wszystkie osoby i instytucje mające pomysł na zmiany w obszarze kształcenia formalnego, chcące zaprojektować nowy produkt lub usługę związaną z kształceniem lub pragnące wprowadzić nową jakość w nauczaniu dzieci, młodzieży lub dorosłych.

Innowacje mogą dotyczyć zarówno edukacji formalnej jak pozaformalnej na każdym etapie rozwoju człowieka – dla dzieci, dorosłych i seniorów. Wszystkie Innowacje budowane w programie POPOJUTRZE 2.0 muszą spełniać wymogi standardów DOSTĘPNOŚCI.

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby fizyczne jak i instytucje – wymogiem jest stworzenie minimum 2 osobowego zespołu. W praktyce pomysł może zgłosić instytucja, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo niezależnie od branży, żłobek, przedszkole, szkoła, ale także grupa nauczycieli, dydaktyków, trenerów, edukatorów, rodziców.

Grant można przeznaczyć na projektowanie i testowanie mikroinnowacji. Projektowanie innowacji to zazwyczaj czas pracy autorów innowacji nad rozwiązaniem, a także sfinansowanie pracy ekspertów, grafików, czy innych osób pomagających tworzyć innowacje. Testowanie w zależności od rozwiązania to próbne lekcje, demo szkolenia, a także testy w sieci. Nie ma zamkniętego katalogu zadań, jest on budowany dla każdej innowacji z osobna.

Grant może być przeznaczony wyłącznie na innowację społeczną. Jego budżet nie może zawierać kosztów administracyjnych związanych z realizowanym grantem ani kosztów ewaluacji innowacji.

Projekt ma charakter społeczny co oznacza, że wypracowane w jego ramach innowacje zostaną zawieszone na stronie inkubatora i będą służyć społeczeństwu na zasadach określonych w creative commons.

Pierwszy nabór odbył się jesienią 2020 roku, obecnie do 26 marca br. trwa nabór drugi. Kolejne dwa planowane są na sierpień 2021 roku i luty 2022 roku.

Ogólna wartość projektu to 7,12 mln zł. Dofinansowanie z UE wynosi 100 proc.

Przykłady innowacji opracowanych w ramach I edycji programu oraz szczegółowe informacje na stronie projektu: https://popojutrze2.pl/

Skip to content