×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lesznowola

Urząd Gminy Lesznowola posiada następujące udogodnienia architektoniczne do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami:

  • na parkingu przed budynkiem urzędu gminy wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych;
  • wejście dla interesantów wyposażono w podjazd o niskim stopniu nachylenia;
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi znajduje się na parterze budynku i jest wyposażona w poręcze;
  • obsługa interesantów odbywa się przy stanowisku kancelarii; pracownicy merytoryczni poszczególnych wydziałów schodzą do interesanta po wcześniejszym wezwaniu przez pracownika kancelarii;
  • każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej, m.in. poinformowania o sposobie załatwienia sprawy i w dotarciu do odpowiedniego miejsca lub stanowiska.

Osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form podczas załatwiania spraw w naszym urzędzie:

  • wysłanie e-maila pod adres: gmina@lesznowola.pl,
  • przesłanie faksu po numer (22) 757-92-70,
  • pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.

Urząd Gminy posiada pętlę indukcyjną – na parterze, przy stanowisku kancelaryjnym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie gminy nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Gminy Lesznowola przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście.

Budynek urzędu nie jest wyposażony w windę. Na pierwszym piętrze przy schodach zostało zamontowane krzesło ewakuacyjne. Dostępność pomieszczeń biurowych na parterze jest częściowo ograniczona z powodu zróżnicowania poziomów podłogi i dodatkowych stopni. Osoby, które chcą załatwić sprawę na piętrze powinny zgłosić się do Kancelarii znajdującej się na parterze, do której zostanie skierowany pracownik właściwego dla danej sprawy referatu. Każda osoba ze szczególnymi potrzebami na terenie budynku Urzędu Gminy może liczyć na pomoc urzędników. Ochrona Urzędu, która znajduje się na wprost od wejścia głównego do Urzędu udziela informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku oraz służy pomocą o pomoc w załatwieniu sprawy.

Nie wszystkie referaty obsługujące interesantów znajdują się w głównym budynku Urzędu Gminy. Referaty zamiejscowe to Referat Gospodarki Komunalnej zlokalizowany w Mysiadle przy ul. Osiedlowej 2 (budynek parterowy, bez stopni, brak toalety dla niepełnosprawnych) oraz Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi zlokalizowany w Łazach przy ul. Przyszłości 8 (budynek parterowy, wejście po stopniach, brak toalety dla niepełnosprawnych).

Do budynku Urzędu Gminy Lesznowola można wejść z psem asystującym.

Skip to content