×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Wniosek Gminy Lesznowola złożony w ramach konkursu grantowego Programu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” został pozytywnie oceniony i oczekuje na podpisanie umowy grantowej.

W naborze prowadzonym przez Urząd Gminy Lesznowola w październiku 2021 r. uprawnieni Mieszkańcy, zainteresowani otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swoich dzieci, złożyli 93 wnioski.

W ramach projektu w Gminie Lesznowola sfinansowany zostanie zakup sprzętu do zdalnej nauki:
13 szt. komputerów stacjonarnych, 74 szt. laptopów i 6 szt. tabletów na łączną kwotę ponad 236 tys. zł. Po podpisaniu umowy grantowej Gmina przystąpi do prac przetargowych w celu wyboru dostawcy sprzętu.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa na realizację programu Granty PPGR przeznaczyła ponad 500 mln zł. Stosowne zmiany w Regulaminie programu zostały dokonane 11 lutego br. Równocześnie ze zwiększeniem alokacji zmienione zostały dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Szczegółowe informacje na temat programu Cyfrowa Gmina dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje w Referacie Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UG Lesznowola pod nr tel. (22) 708 91 31, (22) 708 92 18.

 

 

Logo Granty PPGR

Skip to content