×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Warunkiem udziału w Konkursie jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników przez co najmniej jednego ze współwłaścicieli gospodarstwa rolnego.

W osiemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie, ul. Ludowa 7, tel. (22) 737 54 10, (22) 737 54 17 oraz e-mail: piaseczno@krus.gov.pl.

Ważne terminy:

22.04.2022 r. – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

08.07.2022 r. – zakończenie etapu wojewódzkiego

 

Plakat XIX Ogólnokrajowego Konkursu KRUS - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Skip to content