×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Do tej pory tylko 1897 właścicieli budynków mieszkalnych, obiektów usługowych oraz innych budynków i lokali niemieszkalnych z terenu naszej gminy przekazało informację o sposobie ich ogrzewania. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest obowiązkowe w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022 r.

Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem naszego urzędu gminy. Zapraszamy również do odwiedzenia strony https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Terminy: 

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania 
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r. 

W Urzędzie Gminy Lesznowola sprawami deklaracji zajmuje się Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Kontakt z Referatem: 

W załącznikach na dole strony znajdują się formularze do pobrania:

  • deklaracja dla budynków i lokali mieszkalnych (A)
  • deklaracja dla budynków i lokali niemieszkalnych (B)                                                    

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza, poprzez likwidację ich głównej przyczyny, tj. emisji substancji powodujących smog. Dzięki szczegółowym danym o budynkach, CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Jak narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej będzie stanowił podstawę realizacji polityki niskoemisyjnej oraz bazę danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

 

Czarny napis "Centralna ewidencja emisyjności budynków" i "Złóż obowiązkową deklarację" na białym tle. Biały domek w trawie.

Pliki do pobrania

Deklaracja A – 30.06.2021

Deklaracja B – 30.06.2021

Instrukcja składania deklaracji on-line

Przykład wypełnionej deklaracji A

Przykład wypełnionej deklaracji B

Skip to content