×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, dn. 09.05.2023

Szanowni Państwo Mieszkańcy Gminy Lesznowola

W związku z zatwierdzeniem nowych cen stawek odpłatności za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki przez PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie w ramach zatwierdzonego wniosku decyzją Nr WA.RZT.70.30.2023/5 dla okresu od pierwszego miesiąca do dwunastego miesiąca obowiązywania taryfy opłat tj od 17 maja 2023 r. do 16 maja 2024 r., oraz podjętą Uchwałą Nr 814/LXIII/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, niżej przedstawiamy stawki odpłatności dla poszczególnych grup taryfowych ponoszonych przez odbiorców stawka netto – kolumna 5 i stawka brutto – kolumna 6

Wielkość cen i stawek opłat netto w zł

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 17.05.2023 r. do 16.05.2024 r.

Stawka w zł netto wg zatwierdzonej taryfy opłat

Wysokość w zł netto dopłaty z budżetu Gminy

Stawka w zł netto po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Lesznowola

Stawka w zł brutto po uwzględnieniu dopłaty z budżetu Gminy Lesznowola

1

2

3

4

5

6

zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Grupa 1 A gospodarstwa domowe (opomiarowane)

cena wody (zł/m3)

4,73

1,02

3,71

4,01

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

Grupa 1 B gospodarstwa domowe (ryczałtowcy)

cena wody (zł/m3)

4,73

1,02

3,71

4,01

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

Grupa 2 podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej, w tym gmina

cena wody (zł/m3)

4,77

0,80

3,97

4,29

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

Grupa 3 gmina – p.poż

cena wody (zł/m3)

4,74

0,00

4,74

5,12

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

zbiorowe odprowadzenie ścieków

Grupa 1 A gospodarstwa domowe (opomiarowane )

cena ścieki (zł/m3)

12,60

1,81

10,79

11,65

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

Grupa 1 B gospodarstwa domowe (ryczałtowcy)

cena ścieki (zł/m3)

12,60

1,81

10,79

11,65

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

Grupa 2 podmioty produkcyjne, handlowe i usługowe oraz użyteczności publicznej

cena ścieki (zł/m3)

12,64

1,64

11,00

11,88

stawka opłaty abonamentowej w (zł/odb./m-c)

3,30

0,00

3,30

3,56

 

W załączeniu:

  1. Decyzja Nr WA.RZT.70.30.2023/5 PGW Wody Polskie RZGW w Warszawie  z dnia 13.04.2023r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki.
  2. Uchwała Nr 814/LXIII/2023 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pliki do pobrania:

Skip to content