×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 16.05.2023 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023., poz. 344) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek, stanowiących własność Gminy Lesznowola, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/282, nr 1/283, nr 1/285, nr 1/286, obręb KPGO Mysiadło zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, zamieszczone na stronie internetowej www.lesznowola.pl w zakładce ”Ogłoszenia”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mysiadło.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

Skip to content