×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Lesznowola, 06.05.2022 r.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
 
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, iż ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1/273, obręb KPGO Mysiadło zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, stronie internetowej www.lesznowola.pl w zakładce „Ogłoszenia”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Mysiadło.

Skip to content