×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

25 stycznia br. został podpisany aneks do umowy dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg gminnych: ul. Kukułki, Al. Zgody, ul. Jaskółki, ul. Kielecka, ul. Przepiórki i ul. Dzikiej Róży w Nowej Woli, Zgorzale i Nowej Iwicznej. Nowy termin realizacji umowy ustalono na dzień 30 czerwca 2022 r.

Przesłankami do wydłużenia terminu realizacji robót były:

  • konieczność zatwierdzenia przez Polskie Sieci Energetyczne S.A. zmian w projekcie branży elektrycznej;
  • dokonanie zmian i ich ponowne uzgodnienie w projekcie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (poprawki dotyczyły rzędnych dna kanału oraz średnic studni);
  • opóźnienia w wykonaniu tymczasowego objazdu i dróg dojazdowych do ul. Mieczyków spowodowane rozległą awarią melioracji na terenie Zgorzały i Nowej Woli;
  • budowa kanału technologicznego przez operatorów sieci telekomunikacyjnych ORANGE i SKYNET (roboty te nie były wcześniej planowane).

Jak do tej pory w ramach ww. inwestycji wykonano wszystkie urządzenia podziemne i rozpoczęto roboty drogowe, które ze względu na panujące warunki atmosferyczne (najpierw intensywne opady deszczu powodujące zaleganie wody w wykonanym korycie, a następnie opady śniegu i mróz) zostały przerwane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wznowienie prac będzie możliwe po nastaniu ciągłych sprzyjających warunków pogodowych, o czym zdecyduje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Przepraszamy za niedogodności związane z wydłużonym terminem inwestycji, jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań w zakresie zminimalizowania utrudnień związanych z objazdami.

Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Skip to content