×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Nadleśnictwo Chojnów zmniejszy intensywność cięć gospodarczych w lesznowolskich lasach! Ograniczenia dotyczą m.in. grupy dębów z oddz. 380-d oraz starodrzewu z oddz. 57 g, h.

12 stycznia 2022 roku Gmina Lesznowola wystosowała pismo do Nadleśnictwa Chojnów w sprawie zmniejszenia intensywności cięć w lasach znajdujących się w zasięgu terytorialnym Gminy Lesznowola.

W odpowiedzi na pismo wysłane w imieniu Gminy przez Wicewójta Marcina Kanię, Nadleśnictwo Chojnów poinformowało, że wniosek o ograniczenie intensywności cięć zostanie uwzględniany w odniesieniu do stanu i możliwości poszczególnych fragmentów lasu. Jednocześnie zostaliśmy powiadomieni, że prace zostaną przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić realizację zapisów Planu Urządzenia Lasu.

Na powierzchniach w oddz. 57-g, -h, 68-c, 380-d, na których rozpoczęto lub w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace z zakresu pozyskania drewna przeprowadzono korekty z zakresu prac, które ograniczają intensywność planowanych cięć:

  • pozostawiono grupę drzew (dębów) wyróżniających się rozmiarami w tej okolicy, które stanowią ważny element krajobrazu oraz w przyszłości będą pełnić rolę drzew biocenotycznych (oddz. 380-d),
  • zwiększono powierzchnię obligatoryjnych grup pozostającego starodrzewu, zaplanowano do pozostawienia grupy drzew z dolnych warstw lasu – głównie dębów i grabów (oddz. 57-g, -h),
  • skorygowano – ograniczono intensywność wykonania trzebieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup dębu na skraju lasu (oddz. 68-c).

W przypadku pozostałych powierzchni wymienionych w załączniku do pisma, które przesłało Nadleśnictwo Chojnów, Gmina uzyskała zapewnienie, że przed przystąpieniem do realizacji prac zostanie dokonana ocena możliwości ograniczenia intensywności cięć na wcześniej przedstawionych warunkach.

Mapa obszarów leśnych

Pliki do pobrania

Gmina Lesznowola – ograniczenie intensywności cięć

Mapa gminy Lesznowola – plan na 2022 rok 

Załącznik – zestawienie pozycji gminy Lesznowola w 2022 roku

Skip to content