×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o sprzedaży nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/1 w obrębie Jazgarzewszczyzna.

Lesznowola, 18.02.2022 r.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899, ze zm.) Wójt Gminy Lesznowola informuje, że ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 57/1, obręb Jazgarzewszczyzna zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05 – 506 Lesznowola oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z up. Wójta

Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania

Informacja Wójta Gminy Lesznowola z 18 lutego 2022 roku

Skip to content