×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

 

W związku z licznymi skargami Mieszkańców Gminy Lesznowola na zwiększoną w ostatnim czasie częstotliwość przelotów samolotów, nisko wykonywane loty oraz uciążliwości hałasowe z tym związane, Urząd Gminy Lesznowola wystąpił do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” im F. Chopina, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika, a także Przewodniczącego Sejmiku Województwa – Ludwika Rakowskiego z wnioskiem o zaniechanie ewentualnych naruszeń i podjęcie szybkich rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych w celu wyeliminowania powstałych uciążliwości.

Urząd Gminy Lesznowola zwrócił się również z wnioskiem do Wydziału monitoringu hałasu i pól elektromagnetycznych Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (GIOŚ) o przeprowadzenie pomiarów hałasu lotniczego.

Z aktualnych informacji wynika, że GIOŚ zaplanował pomiary hałasu lotniczego na terenie Gminy Lesznowola w dwóch miejscowościach:

  • Zgorzała,
  • Wilcza Góra lub Władysławów.

Pomiary hałasu zaplanowano w okresie czerwiec – sierpień br.

 

Marcin Kania

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Skip to content