×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

19 czerwca br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nowej Iwicznej odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców naszej Gminy poświęcone inwestycjom kolejowym. Przedmiotem spotkania była prezentacja i dyskusja nad Studium Wykonalności dla inwestycji planowanej w ramach Projektu pt. Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina – Jeziornej”. Wykonanie dokumentacji przedprojektowej zostało zlecone przez PKP PLK S.A. firmie inżynieryjno–doradczej  BBF Sp. z o.o. Projekt polega na dobudowie torów aglomeracyjnych, która ma służyć przede wszystkim zwiększeniu przepustowości linii kolejowej i poprawie dostępności infrastruktury kolejowej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie m.st. Warszawy oraz gmin powiatu piaseczyńskiego: Lesznowoli (miejscowości Nowa Iwiczna, Zgorzała, Stara Iwiczna), Piaseczno, Prażmów oraz Konstancin-Jeziorna.

Obecnie inwestycja znajduje się na etapie wstępnym – studialnym, zaś głównym celem wykonania dokumentacji przedprojektowej jest konsultacja z mieszkańcami wstępnych rozwiązań oraz oszacowanie kosztów i analiza wykonalności projektu, co jest niezbędne, aby pozyskać dofinansowanie m.in. ze środków unijnych. W ramach analiz biuro przygotowało 4 warianty realizacji projektu. Na spotkaniach informacyjnych z mieszkańcami przedstawiano największy możliwy zakres inwestycji.

W spotkaniu dedykowanym mieszkańcom Gminy Lesznowola brali udział:

– przedstawiciel  PKP PLK. S.A.

 • Radosław Radziszewski – Kierownik Projektu;

– przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o. – wykonawcy Studium Wykonalności:

 • Marcin Zembrzuski – Dyrektor Spółki,
 • Maciej Rochel – Projektant torowy,
 • Jakub Florczykiewicz – Projektant torowy,
 • Krystian Łukasik – Projektant drogowy,

– przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola:

 • Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik,
 • Zastępca Wójta Mirosław Wilusz,
 • Zastępca Wójta Marcin Kania,
 • Kierownik Referatu Dróg i Mostów Urzędu Gminy Lesznowola Karolina Pichnej
 • Kierownik Referatu Promocji i Komunikacji z Mieszkańcami Agnieszka Adamus
 • Radni Gminy Lesznowola: Justyna Gawęda, Marta Natalia Maciejak, Krzysztof Klimaszewski, Mariusz Socha i Bartłomiej Soszyński.

Prezentację poprowadził Jakub Florczykiewicz z firmy BBF, który szczegółowo zaprezentował zakres rozbudowy torów i rozwiązania komunikacyjne zlokalizowane na terenie Gminy Lesznowola i dotyczące jej mieszkańców.

Zakres przebudowy torów po terenie Gminy Lesznowola dotyczy rozbudowy następujących linii kolejowych:

 • Nr 8/445 – od granicy Warszawy do stacji Zalesie Górne,
 • Nr 937 – która aktualnie dotyczy jedynie ruchu pociągów towarowych, od przystanku osobowego Nowa Iwiczna w kierunku Konstancina-Jeziornej.

Ogólny zakres prac obejmuje:

 • dobudowę dwóch torów wzdłuż linii kolejowej nr 8 (po obu stronach istniejącej linii),
 • modernizację linii kolejowej nr 937 do dwóch torów wraz z dostosowaniem linii do ruchu pasażerskiego.

Jak podkreślali przedstawiciele firmy BBF Sp. z o.o.  przy pracach projektowych przyjęto założenie, aby jak najmniej zajmować tereny prywatne zlokalizowane wzdłuż linii kolejowej.

Na rozbudowywanym odcinku będą zlokalizowane następujące przystanki osobowe:

 1. na linii kolejowej Nr 8/445
 • Nowa Iwiczna – w pobliżu ul. Al. Zgody i ul. Torowej;
 • Stara Iwiczna – wzdłuż ul. Kolejowej w Starej Iwicznej (w rejonie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721);
 1. na linii kolejowej Nr 937
 • Piaseczno Mleczarska – przy ul. Mleczarskiej w Piasecznie.

Rozwiązania dla przystanku osobowego Nowa Iwiczna.

 • 2 perony wyspowe o długości 200 m,
 • dojście na perony przez przejście podziemne od Al. Zgody i od ul. Torowej,
 • przejście podziemne na przedłużeniu ul. Jaskółki w Zgorzale oraz od ul. Granicznej w Nowej Iwicznej,
 • Krasickiego – ruch samochodowy i pieszo-rowerowy będzie się odbywał tzw. wiaduktem kolejowym (w nomenklaturze kolejowej), czyli tunelem zlokalizowanym pod linią kolejową na poziomie -1,
 • wjazd i wyjazd z tunelu w ciągu ul. Krasickiego na wysokości ul. Jaśminowej i w pobliżu ul. Pokrętnej.

Ponadto w Nowej Iwicznej zaprojektowano także jedno przejście naziemne przez tory w rejonie ul. Krótkiej i Pięknej.

Perony przystanku osobowego Stara Iwiczna będą zlokalizowane pod planowanym wiaduktem 721, perony o długości 200 m.

Na przystanek osobowy Piaseczno Mleczarska planowane jest dojście z wiaduktu kolejowego (tunelu).

Skrzyżowania z drogami publicznymi.

W ramach prac przewiduje się następujące bezkolizyjne skrzyżowania z drogami publicznymi:

 1. budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Krasickiego (droga w tunelu na poziomie -1),
 2. budowa nowego wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Mleczarskiej (droga w tunelu na poziomie -1),
 3. budowa nowego wiaduktu drogowego w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 721 (droga na poziomie +1, tory kolejowe na poziomie 0),
 4. budowa kładki dla ruchu pieszego na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną w Starej Iwicznej (rozwiązanie zgłoszone przez Gminę Lesznowola).

Najwięcej obaw co do inwestycji zgłaszali mieszkańcy, których nieruchomości graniczą bezpośrednio z linią kolejową. Dotyczyły one przede wszystkim odległości posesji od torów oraz zwiększonego hałasu. Pytano o możliwości modyfikacji przebiegu torów oraz budowy ekranów lub tuneli akustycznych. Przedstawiciele firmy projektowej podkreślali, że etap studialny nie jest etapem, w którym projektant szczegółowo określa program robót i zachęcali do zgłaszania uwag i spostrzeżeń w formie pisemnej na adres e-mail:  bbf_lk8_piaseczno_sw@bbf.pl.

 

Oprócz rozwiązań technicznych podczas spotkania zaprezentowano również planowaną ofertę przewozową. Największy ruch pociągów będzie się odbywał w godzinach szczytu – tj. 6.00-9.00 oraz 15.00-18.00, zaś maksymalna prędkość osiągana przez przejeżdżające pociągi będzie wynosiła odpowiednio – 100 km/h dla przewozów pasażerskich oraz 80 km/h dla przewozów towarowych.

Tabela dotycząca kursowania pociągów

 

Spotkanie w Nowej Iwicznej było ostatnim z cyklu spotkań prezentujących Studium  Wykonalności dla inwestycji „Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina – Jeziornej”.

Jak na zakończenie podkreśliła Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, perspektywa inwestycji jest odległa i aktualnie nie ma jeszcze zagwarantowanego finansowania, tymczasem po otwarciu nowego odcinka trasy S7 ruch samochodowy na terenie Nowej Iwicznej zdecydowanie się zwiększył, powodując ogromne utrudnienia dla mieszkańców. W związku z tym Samorząd Gminy Lesznowola po wielokrotnych spotkaniach z PLK S.A. podjął wspólne działania, aby odcinek lesznowolski inwestycji kolejowej wyodrębnić i zapewnić mu finansowanie z innego źródła w ramach „perspektywy 2021-2027 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. Zarząd PLK SA wyraził zgodę na zawarcie z Gminą listu intencyjnego określającego zakres współpracy w celu przyspieszenia realizacji bezkolizyjnych przepraw przez linię kolejową w Nowej Iwicznej i Zgorzale.

Warto podkreślić, iż w tej kwestii Pani Justyna Gawęda, Radna z Nowej Iwicznej, wykazała niezwykłą determinację aby zainspirować przedstawicieli Zarządu PLK S.A. do szukania szybszych rozwiązań tego problemu.

Prezentacja projektu „Dobudowa torów aglomeracyjnych na odcinku Warszawa Al. Jerozolimskie – Piaseczno wraz z połączeniem do Konstancina – Jeziornej”. jest dostępna na stronie internetowej pod adresem:

Uwagi do projektu można zgłaszać w ciągu 7 dni od spotkania (do 26.06.) na adres mailowy: bbf_Ik8_piaseczno_sw@bbf.pl  do czego Państwa zachęcamy.

 

Spotkanie na sali sportowej
Prezentacja na hali sportowej podczas spotkania informacyjnego
Inwestycje kolejowe - spotkanie w Nowej Iwicznej na hali sportowej
Skip to content