×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Gmina Lesznowola dołączyła do grona instytucji, które wspierają Program Polska Cyfrowa służący wzmacnianiu cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju (szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa). Grant w wysokości 100 800,00 zł przyznał operator programu „Ja w internecie” – Fundacja Legalna Kultura. W ramach projekty 180 osób będzie mogło skorzystać z profesjonalnych szkoleń.

Celem projektu Ja w intemecie” jest stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. Uczestniczacy w bezpłatnych szkoleniach komputerowych Mieszkańcy Gminy Lesznowola poprawią jakość swojego życia, podniosą kwalifikacje, zwiększą swoje umiejętności poruszania się w sieci, poprawią pozycję na rynku pracy, a także nauczą się bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym.

Projekt wyposaży 180 uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich
kompetencje niezbędne do sprawnego i bezpiecznego korzystania z Intemetu w 7 tematach:

  • Mój biznes w sieci,
  • Moje finanse i transakeje w sieci,
  • Działanie w sieciach społecznościowych,
  • Tworzę własną stronę intemetową (blog).
  • Rodzic w intemecie,
  • Rolnik w sieci,
  • Kultura w sieci.

W ramach projektu w Pracowni Multimedialnej Lokalne Centrum Edukacji w Janczewicach przeprowadzonych zostanie 15 specjalistycznych 12-to godzinnych szkoleń komputerowych oraz zakupionych zostanie 13 komputerów przenośnych, które po zakończeniu projektu zostaną przekazane do szkół podstawowych z terenu Gminy Lesznowola.

Rekrutacja uczestników projektów rozpocznie się w grudniu 2018 r.

Projekt wspólfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Skip to content