×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Turnus skierowany jest do dzieci urodzonych w latach 2009-2017, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Pierwszeństwo mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego.

Dzieci będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie 10-30 lipca 2024 r.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa KRUS.  Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest złożenie w terminie do 31 maja 2024 r. wniosku w:

  • Oddziale Regionalnym KRUS ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
  • lub w Placówce Terenowej KRUS w Piasecznie ul. Ludowa 7, 05-500 Piaseczno.

Szczegółowe informacje, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny, można uzyskać w KRUS pod numerami tel.: (22) 590-68-58, (22) 590-68-05.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krus/turnusy-rehabilitacyjne-dla-dzieci-rolnikow-w-2024-roku

Plakat KRUS rehabilitacja dzieci rolników 2024
Skip to content