×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W czwartek 18 kwietnia 2024 r. podpisana została przez Wójt Gminy Lesznowola Marię Jolantę Batycką-Wąsik i Skarbnik Gminy Lesznowola Martę Sulimowicz umowa o powierzenie grantu ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”.

Projekt realizowany będzie w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji UG Lesznowola. Zakres projektu obejmuje m.in. zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania IT, aktualizację SZBI, opracowanie kompleksowej Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 mln zł netto, a dofinansowanie ze środków zewnętrznych 800 tys. zł. netto, w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 72.80 %, oraz dofinansowanie z budżetu państwa 7,20 % kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Plakat cyberbezpieczny samorząd
Skip to content