×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Organizacje Pozarządowe mogą już zapoznać się z planowanymi terminami otwartych konkursów ofert na 2022 r., które dostępne są na stronie Sejmiku Województwa  Mazowieckiego. Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach.

Szanowni Państwo!

Pragnę poinformować, iż na stronie internetowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pod adresem linku: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert# , dostępna jest agenda planowanych terminów ogłoszeń otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w 2022 r. W agendzie znajdziesz: terminy ogłoszeń konkursów, obszary/podobszary, zadania oraz informację przez jakie departamenty są realizowane. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następują zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W załączeniu przesyłam dokument zbiorczy Pdf. Planowane terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku.

Zachęcam do uczestnictwa w konkursach Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem
Mirosław Wilusz
Zastępca Wójta Gminy Lesznowola

Pliki do pobrania

Harmonogram konkursów 2022 – Sejmik

Pismo Sejmik – konkursy

Skip to content