×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektu statutów Sołectw Gminy Lesznowola.

Konsultacje będą trwały od 17 października do 7 listopada br. Zapraszamy do udziału.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

z dnia 7 października 2022 r.
w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola

Na podstawie § 5 uchwały Nr 522/XLIV/2021 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lesznowola (Dz. U. Woj. Maz. poz. 12450).

Wójt Gminy Lesznowola ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Lesznowola  w sprawie projektu Statutów Sołectw Gminy Lesznowola.

 Konsultacje trwać będą od dnia 17 października 2022 r. do dnia 7 listopada 2022 r.

Formularz konsultacyjny stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 172/2022 Wójta Gminy Lesznowola z dnia 7 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Statutów Sołeckich Gminy Lesznowola, można złożyć w określonym powyżej terminie na piśmie przy wykorzystaniu formularza udostępnionego:

  1. na stronie internetowej lesznowola.pl w zakładce Ogłoszenia
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.
  3. w kancelarii tutejszego Urzędu Gminy.

Formularz złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-505 Lesznowola ( godz. 8.00 – 16.00, poniedziałki 9.30. – 17.30) w terminie do dnia 7 listopada 2022 r. lub za pośrednictwem  poczty na adres: Urząd Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola w terminie do dnia 7 listopada 2022 r.

W przypadku składania formularza konsultacyjnego bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy liczy się data wpływu, w przypadku przesłania drogą pocztową liczy się data nadania w placówce pocztowej.

 

Pliki do pobrania:

Skip to content