×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Szkoły podstawowe z terenu Gminy Lesznowola otrzymały dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości. Łączna kwota, jaka trafiła do gminnych szkół to 1 237 800 zł.

Lista szkół oraz przyznane dofinansowanie:

SP w Lesznowoli – 307 800 zł

SP w Łazach – 179 100 zł

SP w Mrokowie – 188 100 zł

SP w Mysiadle – 175 200 zł

SP w Nowej Iwicznej – 295 200 zł

SP w Zamieniu – 92 400 zł

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych finansowany w 100% z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Szkoły podstawowe, które organ prowadzący zgłosił w ogólnopolskim naborze, otrzymały środki finansowe na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości – takich jak współpraca, interdyscyplinarność, kreatywność i rozwiązywanie problemów.

Celem inicjatywy jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Laboratoria Przyszłości skupiają się na wyposażeniu, które służy przekazywaniu wiedzy w sposób innowacyjny, dając szkołom taką możliwość szczególnie podczas nauki stacjonarnej.

Katalog wyposażenia podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły będą musiały albo zakupić w ramach otrzymanego wsparcia albo zapewnić uprzednio w inny sposób) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez społeczność szkolną).

W skład wyposażenia podstawowego wchodzą m.in.:

  • Drukarki 3D z akcesoriami,
  • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
  • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie),
  • Aparaty fotograficzne z akcesoriami,
  • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Szczegółowe informacje o Programie Laboratoria Przyszłości na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Biały napis "Co możesz znaleźć w katalogu wyposażenia Laboratoriów Przyszłości" na granatowym tle.
Skip to content