×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Trwa nabór wniosków do czwartej edycji programu „Mój Prąd”, które należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnego na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek

Wsparcie finansowe obejmie teraz nie tylko domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV), ale także magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią. Budżet na realizację czwartej edycji programu „Mój Prąd” ma wynieść 350 mln zł. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania przygotowanej puli pieniędzy, lecz nie dłużej niż do 22 grudnia 2022 r. Maksymalne dofinansowanie z NFOŚiGW na panele wraz ze zintegrowanymi urządzeniami może sięgnąć nawet ponad 20 tys. złotych.

Celem istniejącego od 2018 r. programu „Mój Prąd” jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Czwarta edycja programu znacznie różni się od trzech poprzednich. Tym razem bardzo duży nacisk został położony na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem.

Nowością jest także wdrożony od 1 kwietnia br. nowy system rozliczeń dla prosumentów o nazwie net-billing, polegający na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez właściciela mikroinstalacji fotowoltaicznej w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN).

Nie zmieni się sytuacja osób, które nadal chcą użytkować domową fotowoltaikę na starych zasadach rozliczeniowych. Dotychczasowi prosumenci, jak również ci, którzy stali się nimi do 31 marca br.  (złożyli kompletne i poprawne zgłoszenie do Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączenie mikroinstalacji do sieci,) będą się rozliczać za pomocą tzw. net-meteringu, który wykorzystuje system opustów. W tym rozwiązaniu za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci prosument może pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. Ze starego systemu będzie można korzystać jeszcze przez najbliższe 15 lat.

Więcej informacji na stronie: https://wfosigw.pl/narodowy-fundusz-ochrony-srodow…

Skip to content