×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.
W czwartek 21 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Kuropatwy w sprawie rozbudowy drogi. Projektanci z firmy MT-Projekt Sp. z o.o. zaprezentowali uczestnikom trzy warianty rozwiązań drogowych. Czwartkowe spotkanie było częścią konsultacji, które trwają do 29 kwietnia br.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech samorządów – Lesznowoli, Piaseczna i Ursynowa, które nawiązały współpracę w celu poprawy sytuacji drogowej na ulicy Kuropatwy w Mysiadle. Obecnie ulica Kuropatwy, która na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Kuropatwy i Przedsiębiorców do granicy z gminą Piaseczno ma charakter drogi osiedlowej, jest bardzo mocno obciążona ruchem drogowym, a brak miejsca dla pieszych i rowerzystów doskwiera użytkownikom.

Gminę Lesznowola reprezentował Wicewójt Mirosław Wilusz, Piaseczno Wiceburmistrz Robert Widz, natomiast Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy – Burmistrz Robert Kempa. W spotkaniu udział wzięli także Wicewójt Marcin Kania, Radni Gminy Lesznowola – Bartłomiej Soszyński i Krzysztof Klimaszewski oraz Kierownik Referatu Dróg i Mostów – Karolina Pichnej.

Z wariantami nr 1 i nr 2 mieszkańcy mogli zapoznać się już wcześniej na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, natomiast wariant nr 3 powstał po spotkaniu roboczym i został zaprezentowany po raz pierwszy.

Wariant nr 1

To rozwiązanie zostało przygotowane w 2020 roku, a jego cechą charakterystyczną jest jak najmniejsza ingerencja w istniejącą zieleń. Wariant przewiduje trzy progi zwalniające oraz chodnik po stronie północnej.

Wariant nr 2

Został opracowany w marcu tego roku i skupia się na zminimalizowaniu wykupów gruntów na potrzeby rozbudowy drogi. Zakłada budowę odrębnej ścieżki rowerowej oddzielonej od jezdni pasem zieleni oraz chodnika dla pieszych po drugiej stronie drogi. W koncepcji projektanci przewidzieli również perony autobusowe oraz przejścia dla pieszych wyniesione na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi.

Wariant nr 3

Zakłada przesunięcie osi jezdni w kierunku południowym.

Trzeci wariant rozwiązania drogowego będzie dostępny na stronie BIP Piaseczno pod adresem: https://bip.piaseczno.eu/artykul/407/9284/rozbudow… Zostanie opublikowane również zestawienie zajętości terenów pod budowę drogi.

Dyskusja po prezentacji wariantów drogowych pokazała, że mieszkańcy tej samej okolicy mają różne oczekiwania i poglądy na temat planowanej inwestycji. Uwagi i oczekiwania uczestników spotkania dotyczyły między innymi:

– obaw, że ulica nie będzie bezpieczna i nie będzie spełniała norm w zakresie hałasu;

– utrzymanie dotychczasowego – lokalnego charakteru ul. Kuropatwy przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu drogowego;

– wybór rozwiązania drogowego zapewniającego maksymalne bezpieczeństwo dzieci;

– budowa sygnalizacji świetlnej;

– rezygnacja z peronów dla autobusów ZTM;

– zachowanie zieleni;

– budowa ścieżki pieszo-rowerowej zamiast odrębnego chodnika i odrębnej ścieżki rowerowej;

– zmiana organizacji ruchu w obrębie ulic Kuropatwy, Jagielskiej i Bażanciej na ruch jednokierunkowy.

Przede wszystkim uczestnicy spotkania zgłaszali obawy odnośnie wykupu gruntów pod budowę drogi, co w niektórych przypadkach znacznie zmniejszy powierzchnie posesji.

Reprezentanci samorządów oraz firmy projektowej wyczerpująco odpowiadali na padające z sali pytania oraz zachęcali do składania uwag drogą elektroniczną. Mieszkańcy mogą wysyłać swoje uwagi mailem na adres: kuropatwy@piaseczno.eu do 29 kwietnia br. 

Jak zapewniają organizatorzy – żadna zgłoszona uwaga nie pozostanie bez odpowiedzi.

Skip to content