×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

W dniu 1.07.2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w Programie „Mój Prąd” na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Jak uzyskać dofinansowanie?

 • Krok 1 Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną.
 • Krok 2 Poczekaj na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego.
 • Krok 3 Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.
 • Krok 4 Złóż wniosek online w terminie naboru od 01.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji budżetu.
 • Krok 5 O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. Aktualny status wniosku możesz sprawdzić online.
 • Krok 6 Wypłata dotacji do 3000 zł.

Ważne! Instalacja nie może być przyłączona przed 01.02.2020 r.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

 • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
 • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
 • Wydatki poniosłeś od 1 lutego 2020 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą (nowe zasady od 2021 r.);
 • Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

Co zyskasz?

 • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie nie 3000 zł na instalację.
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
 • Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).
 • Instalacja paneli fotowoltaicznych zwraca się średnio po 6-8 latach od zainstalowania

Szczegółowe informacje pod adresem: https://mojprad.gov.pl/

Zachęcamy do udziału!

Skip to content