×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 5 min.

7 maja odbyła się I sesja Rady Gminy Lesznowola IX kadencji. Nowo wybrani Radni odebrali od Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Marleny Soboń oficjalne zaświadczenia o wyborze oraz złożyli uroczyste ślubowanie. 7 maja – po uroczystym zaprzysiężeniu, urząd Wójta Gminy Lesznowola objęła Marta Natalia Maciejak. W swoim pierwszym oficjalnym przemówieniu, Pani Wójt m.in. podkreśliła wielopokoleniowy i wielokulturowy charakter Gminy Lesznowola oraz swoją gotowość do współpracy ponad podziałami, poszukiwania kompromisów i najlepszych rozwiązań. Podziękowała także Mieszkańcom za udział w wyborach i poparcie, a Gminnej Komisji Wyborczej za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie głosowania. (Cały tekst przemówienia dostępny jest poniżej.)

Podczas pierwszej Sesji wybrano Prezydium Rady. Przewodniczącym Rady Gminy Lesznowola został Łukasz Grochala, Radni wybrali także dwóch Wiceprzewodniczących – Konrada Tkaczyka oraz Bartłomieja Soszyńskiego. Pierwsza Sesja Rady Gminy Lesznowola należała do pracowitych – Radni uchwalili składy komisji merytorycznych oraz wybrali przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji.

 

Od lewej: Bożenna Korlak – otwierająca Sesję Rady Gminy Lesznowola jako najstarsza wiekiem Radna, Marta Natalia Maciejak – Wójt elekt (jeszcze przed zaprzysiężeniem) oraz Marlena Soboń – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. 

Uroczysta sesja Rady Gminy - zaprzysiężenie Wójta
Zdjęcie z zaprzysiężenia Wójta Gminy
Wójt Marta Natalia Maciejak przy mównicy

 

Prezydium Rady Gminy Lesznowola

 • Przewodniczący – Łukasz Grochala
 • Wiceprzewodniczący – Konrad Tkaczyk
 • Wiceprzewodniczący – Bartłomiej Soszyński

Skład Komisji merytorycznych Rady Gminy Lesznowola

Komisja Rewizyjna

 • Adamiak Grzegorz  – Przewodniczący komisji
 • Augustyniak Sylwester
 • Hyży Dorota
 • Muranowicz Agnieszka

Komisja Polityki Gospodarczej

 • Tkaczyk Konrad – Przewodniczący komisji
 • Ignacak Izabela – Wiceprzewodnicząca komisji
 • Adynowski Wojciech
 • Augustyniak Sylwester
 • Brzezińska Małgorzata
 • Kania Marcin
 • Korlak Bożenna
 • Muranowicz Agnieszka
 • Soszyński Bartłomiej

Komisja Polityki Społecznej 

 • Hyży Dorota – Przewodnicząca komisji
 • Augustyniak Sylwester – Wiceprzewodniczący komisji
 • Brzezińska Małgorzata
 • Brzostowska Edyta
 • Dziedzic Jacek
 • Ignacak Izabela
 • Klimaszewski Krzysztof
 • Olkowski Paweł
 • Sola-Manowska Agnieszka

Komisja Polityki Przestrzennej, Rolnej i Urbanistyki

 • Tyszek Robert  – Przewodniczący komisji
 • Brzostowska Edyta – Wiceprzewodnicząca komisji
 • Borowski Konrad
 • Łapińska Magdalena
 • Muranowicz Agnieszka
 • Olkowski Paweł
 • Sola-Manowska Agnieszka
 • Soszyński Bartłomiej

Komisja Statutowa

 • Łapińska Magdalena Agnieszka – Przewodnicząca komisji
 • Adynowski Wojciech – Wiceprzewodniczący komisji
 • Brzostowska Edyta
 • Dziedzic Jacek
 • Filipowicz Tomasz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Sola-Manowska Agnieszka – Przewodnicząca komisji
 • Adamiak Grzegorz – Wiceprzewodniczący komisji
 • Adynowski Wojciech
 • Korlak Bożenna
 • Tyszek Robert

Dzień dobry, Lesznowolo!

Szanowna Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Szanowna Pani Starosto, Szanowne Panie Przewodniczące Rady Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Radnymi,

Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy Gminy Lesznowola!

 

Dziękuję wszystkim Państwu – Mieszkańcom naszej Gminy – którzy wzięli udział w wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku. Rozstrzygnięcie wyborów na Wójta Gminy Lesznowola już w pierwszej turze z wynikiem prawie 55% jest wyrazem Państwa zaufania oraz zdecydowanego poparcia. To dla mnie wyjątkowy zaszczyt i zobowiązanie do dalszej wytrwałej pracy na rzecz gminy oraz jej Mieszkańców.

Dostrzegam również Państwa odmienne głosy i oczekiwania, które obejmuję swoją troską oraz deklaruję chęć dialogu i porozumienia.

Dziękuję Gminnej Komisji Wyborczej za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie wyborów.

Chciałabym podziękować wszystkim Radnym poprzedniej i nowej kadencji za ich gotowość do reprezentowania lokalnych społeczności oraz zgodnego działania na rzecz dobra wspólnego. Zapraszam Państwa do współpracy ponad podziałami, do poszukiwania kompromisów i najlepszych rozwiązań dla naszej Gminy.

Dziękuję również Państwu Sołtysom poprzedniej kadencji za ich ciężką pracę na rzecz naszej Wspólnoty. 

Dziękuję także Pani Wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik za minione lata służby, pełne osobistego poświęcenia i wytrwałości. Doceniam Pani osiągnięcia, gratuluję Pani sukcesów i wyrażam moją otwartość na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz wizji.

Moją wizją Gminy Lesznowola jest gmina europejska, scyfryzowana oraz dostępna Mieszkańcom. Pragnę zadbać o zachowanie równowagi i harmonii pomiędzy miejskim a wiejskim stylem życia, o bezpieczne i przyjazne miejsce do edukacji, pracy, rozwoju oraz wypoczynku. Zamierzam rozszerzyć współpracę z sąsiednimi gminami, powiatem piaseczyńskim oraz zaprzyjaźnionymi gminami europejskimi na wszelkich polach promujących m. in. oświatę, kulturę i sport oraz bezpieczeństwo.

Dostrzegam wielopokoleniowy i wielokulturowy charakter naszej wspólnoty, w której szanowana jest różnorodność, tradycja, ale i nowoczesność. Jest nam bliska koncepcja Inteligentnych Wiosek – Smart Villages – wykorzystująca nowoczesne technologie w celu poprawy jakości życia mieszkańców, podniesienia standardu usług publicznych i transportu, poziomu wykorzystania naszych wspólnych zasobów oraz zrównoważonego rozwoju gminy.

 Przyjmuję stanowisko Wójta Gminy Lesznowola, aby wypełnić te zobowiązania z niezłomną odwagą i pragnieniem zmieniania świata na lepsze. Przyjmuję ten zaszczyt jako służbę.

Ta służba nie byłaby możliwa bez wsparcia mojej drużyny z Inicjatywy Gmina Lesznowola – zawsze pełnej pozytywnej energii, wiary w ludzi, entuzjazmu i dobrych pomysłów. Cieszę się na myśl o naszej dalszej współpracy. Liczę na Waszą niewyczerpaną inicjatywę, determinację i zaangażowanie.

Wreszcie dziękuję mojej rodzinie, że była dla mnie oparciem i pomocą, dodawała wiary i siły w chwilach trudnych.  

Podobnie – tu cytując statut gminy – Gmina Lesznowola stanowi wspólnotę samorządową jej mieszkańców. Współtworząc tę wspólnotę wraz z Państwem, zapraszam nas wszystkich do zgody i współdziałania – zapraszam do naszego Urzędu Gminy, do wspólnej podróży przez kolejne 5 lat.

Jesteśmy także częścią wspólnoty europejskiej – z tego miejsca zachęcam Państwa do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, które wobec wojny w Ukrainie oraz złożonej sytuacji geopolitycznej dają nam nadzieję na pokój i dobrobyt. Wybierzmy mądrych i odpowiedzialnych przedstawicieli.

Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.

 

Marta Natalia Maciejak

Wójt Gminy Lesznowola

Sesja Rady Gminy Lesznowola kadencja 2024-2029
Sesja rady - widok na radnych
Sesja Rady - widok na radnych
Sesja Rady - sala obrad z radnymi i publicznością
Wójt Gminy Lesznowola Marta Maciejak
Komisja skrutacyjna
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady
Prezydium Rady Gminy Lesznowola

Wójt i Prezydium Rady Gminy Lesznowola, od lewej: Wiceprzewodniczący Rady Bartłomiej Soszyński, Wiceprzewodniczący Rady Konrad Tkaczyk, Przewodniczący Rady Łukasz Grochala, Wójt Marta Natalia Maciejak. 

Grupa ludzi na tle ścianki promocyjnej z herbem Gminy Lesznowola

Od lewej: Iwona Jackowicz – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Piaseczńskiego, Marta Sulimowicz – Wicestarosta Powiatu Piaseczyńskiego, Ewa Lubianiec – Starosta Piaseczyński, Marta Natalia Maciejak – Wójt Gminy Lesznowola oraz Dorota Vasilopoulou i Grzegorz Gonsowski – Radni Powiatu Piaseczyńskiego.

Zdjęcie grupowe radnych
Skip to content