×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W dniu 27 kwietnia br. Maria Jolanta Batycka – Wąsik – Wójt Gminy Lesznowola wraz z Sekretarzem Gminy – Janem Wysokińskim oraz Dyrektorem ZOPO – Jacek Bulakiem wręczyła akty powołania na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamieniu.

W dniach 14-15 kwietnia br., na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Lesznowola odbyły się konkursy na w/w stanowiska. W wyniku konkursów, komisje konkursowe, w skład których wchodzili przedstawiciele Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wójt Gminy Lesznowola, Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców oraz związków zawodowych wyłoniły kandydatów na w/w stanowiska. Po zatwierdzeniu wyników konkursów Wójta Gminy Lesznowola powołała Małgorzatę Kucińską na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wólce Kosowskiej oraz Michała Dolińskiego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Kadencja nowo powołanych dyrektorów trwać będzie od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji śmiałych projektów i przedsięwzięć edukacyjnych.

Pięć osób pozuje do zdjecia. Dwie osoby trzymają kwiaty.Na zdjęciu stoją od lewej: Sekretarz Jan Wysokiński, Dyrektor SP Zamienie Michał Doliński, Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Dyrektor Przedszkola Małgorzata Kucińska oraz Dyrektor ZOPO Jacek Bulak.

Skip to content