×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 12 min.

Uwaga – zmiany w organizacji pracy Urzędu Gminy. Bezpośrednia obsługa Interesantów w Urzędzie realizowana jest we wszystkich sprawach, po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem merytorycznym. W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny.

Komunikat nr 41

 

Zarządzenie nr 45

Komunikat nr 40


Bezpośrednia obsługa Interesantów w Urzędzie jest możliwa TYLKO i WYŁĄCZNIE w określonych sprawach, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty z pracownikiem merytorycznym. Obsługa Interesantów w budynku Urzędu odbywa się w reżimie sanitarnym i w wyznaczonych strefach.
AKTUALIZACJA na dzień 01.11.2021 r. 


 

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie określenia zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola do 30.11.21 r.

 

AKTUALIZACJA na dzień 1.10.2021 r.

Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 31 października br.

 

AKTUALIZACJA na dzień 1.09.2021 r.

Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 30 września br.


AKTUALIZACJA na dzień 28.06.2021 r. 

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 31 sierpnia br.


AKTUALIZACJA na dzień 07.06.2021 r. 

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 25 czerwca br.


AKTUALIZACJA na dzień 05.06.2021 r. 

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 5 czerwca br.


AKTUALIZACJA na dzień 30.04.2021 r.

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 3 maja br.


AKTUALIZACJA na dzień 23.04.2021 r.

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 3 maja br. Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.

AKTUALIZACJA na dzień 16.04.2021 r.

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 25 kwietnia br. Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.


AKTUALIZACJA na dzień 09.04.2021 r.

UWAGA! Ograniczenia dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy Lesznowola zostały przedłużone do 18 kwietnia br. Rekomendujemy załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo.

AKTUALIZACJA na dzień 29.03.2021 r.

Załatwianie spraw przez Interesantów osobiście w Urzędzie Gminy jest możliwe w pilnych sprawach z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności  i dowodów osobistych;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ochrona środowiska,  w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). 

W wyżej wymienionych sprawach Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi.

Rejestracja wizyt:

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. (22) 708 91 22 lub e-mail: usc@lesznowola.pl;
 • Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji – tel. (22) 708 92 19 lub e-mail: ewidencjaludności@lesznowola.pl;                                  
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (22) 700 01 01 lub e-mail: rok@lesznowola.pl;
 • Referat Gospodarki Komunalnej – tel. 512 582 128 lub 513 525 302;
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – tel. (22) 708 92 03 lub e-mail: rup@lesznowola.pl;
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. (22) 708 91 28 lub e-mail: rsr@lesznowola.pl.

W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 708 91 11, mailowy: wojt@lesznowola.pl oraz gmina@lesznowola.pl lub  załatwianie spraw za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA – KASA jest NIECZYNNA. Płatności na rzecz Gminy należy dokonywać elektronicznie, na poczcie lub w placówkach bankowych.


AKTUALIZACJA na dzień 15.03.2021 r.

Załatwianie spraw przez Interesantów osobiście w Urzędzie Gminy jest możliwe w pilnych sprawach z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego;
 • ewidencji ludności  i dowodów osobistych oraz ewidencji działalności gospodarczej;
 • świadczenia usług komunalnych;
 • administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.);
 • ochrona środowiska,  w tym dotyczące: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). 

W wyżej wymienionych sprawach Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi.

Rejestracja wizyt:

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. (22) 708 91 22 lub e-mail: usc@lesznowola.pl;
 • Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji:
  a) meldunki – tel. (22) 708 92 19 lub e-mail: ewidencjaludności@lesznowola.pl;                                                                                  b) ewidencja działalności gospodarczej – tel. (22) 708 92 20;
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (22) 700 01 01 lub e-mail: rok@lesznowola.pl;
 • Referat Gospodarki Komunalnej – tel. 512 582 128 lub 513 525 302;
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – tel. (22) 708 92 03 lub e-mail: rup@lesznowola.pl;
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. (22) 708 91 28 lub e-mail: rsr@lesznowola.pl.

W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 708 91 11, mailowy: gmina@lesznowola.pl lub  załatwianie spraw za pośrednictwem platformy  ePUAP.

UWAGA – KASA jest NIECZYNNA. Płatności na rzecz Gminy należy dokonywać elektronicznie, na poczcie lub w placówkach bankowych.


AKTUALIZACJA na dzień 01.03.2021 r.

Załatwianie spraw przez Interesantów osobiście w Urzędzie Gminy jest możliwe w pilnych sprawach z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności  i dowodów osobistych,
 • usług komunalnych,
 • spraw architektoniczno- budowlanych (wydawanie decyzji),
 • decyzji z zakresu ochrony środowiska.

W wyżej wymienionych sprawach Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi.

Rejestracja wizyt:

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. (22) 708 91 22 lub e-mail: usc@lesznowola.pl;
 • Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji:
  a) meldunki – tel. (22) 708 92 19 lub e-mail: ewidencjaludności@lesznowola.pl;                                                                
  b) ewidencja działalności gospodarczej – tel. (22) 708 92 20;
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (22) 700 01 01 lub e-mail: rok@lesznowola.pl;
 • Referat Gospodarki Komunalnej – tel. 512 582 128 lub 513 525 302;
 • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. (22) 708 91 19, 708 91 27, 708 91 97 lub e-mail: geodezja@lesznowola.pl;
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – tel. (22) 708 92 03 lub e-mail: rup@lesznowola.pl;
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. (22) 708 91 28 lub e-mail: rsr@lesznowola.pl.

W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 708 91 11, mailowy: gmina@lesznowola.pl lub  załatwianie spraw za pośrednictwem platformy  ePUAP.

UWAGA – KASA jest NIECZYNNA. Płatności na rzecz Gminy należy dokonywać elektronicznie, na poczcie lub w placówkach bankowych.
AKTUALIZACJA na dzień 12.02.2021 r.

Załatwianie spraw przez Interesantów osobiście w Urzędzie Gminy jest możliwe w pilnych sprawach z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności  i dowodów osobistych,
 • usług komunalnych,
 • spraw architektoniczno- budowlanych (wydawanie decyzji),
 • decyzji z zakresu ochrony środowiska.

W wyżej wymienionych sprawach Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi.

Rejestracja wizyt:

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. (22) 708 91 22 lub e-mail: usc@lesznowola.pl;
 • Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji: meldunki – tel. (22) 708 92 19 lub e-mail: ewidencjaludności@lesznowola.pl;                                                                ewidencja działalności gospodarczej – tel. (22) 708 92 20;
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (22) 700 01 01 lub e-mail: rok@lesznowola.pl;
 • Referat Gospodarki Komunalnej – tel. 512 582 128 lub 513 525 302;
 • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. (22) 708 91 19, 708 91 27, 708 91 97 lub e-mail: geodezja@lesznowola.pl;
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – tel. (22) 708 92 03 lub e-mail: rup@lesznowola.pl;
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. (22) 708 91 28 lub e-mail: rsr@lesznowola.pl.

W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 708 91 11, mailowy: gmina@lesznowola.pl lub  załatwianie spraw za pośrednictwem platformy  ePUAP.

UWAGA – KASA jest NIECZYNNA. Płatności na rzecz Gminy należy dokonywać elektronicznie, na poczcie lub w placówkach bankowych.


 


AKTUALIZACJA na dzień 01.02.2021 r.


AKTUALIZACJA na dzień 15.01.2021 r.


AKTUALIZACJA na dzień 22.12.2020 r. 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy zostały przedłużone z 27.12.2020 r. do 17.01.2021


AKTUALIZACJA na dzień 2.12.2020 r. 

Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy zostały przedłużone z 4.12. do 27.12.2020 r. 


AKTUALIZACJA na dzień 3.11.2020 r.

W związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., Urząd Gminy Lesznowola zostaje zamknięty dla Interesantów,  z wyjątkiem zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, świadczenia usług komunalnych, administracji architektoniczno-budowlanej dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji z zakresu ochrony środowiska.

Od 4 listopada do 4 grudnia 2020 roku wizyta Interesantów w Urzędzie będzie możliwa TYLKO i WYŁĄCZNIE  po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty Interesanta z merytorycznym pracownikiem Urzędu. Uzgadnianie wizyt nie dotyczy rejestracji zgonów i urodzeń. 


AKTUALIZACJA na dzień 26.10.2020 r.

DO ODWOŁANIA  ZAWIESZA SIĘ  BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW, z wyłączeniem pilnych spraw z zakresu:

 • rejestracji stanu cywilnego,
 • ewidencji ludności  i dowodów osobistych,
 • usług komunalnych,
 • spraw architektoniczno- budowlanych (wydawanie decyzji),
 • decyzji z zakresu ochrony środowiska.

W wyżej wymienionych sprawach Interesanci będą przyjmowani wyłącznie po umówieniu wizyty w Urzędzie, zgodnie z obowiązującymi na terenie Urzędu wymogami sanitarnymi i w wyznaczonych punktach obsługi.

Rejestracja wizyt:

 • Urząd Stanu Cywilnego – tel. (22) 708 91 22 lub e-mail: usc@lesznowola.pl;
 • Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji: meldunki – tel. (22) 708 92 19 lub e-mail: ewidencjaludności@lesznowola.pl;                                                                ewidencja działalności gospodarczej – tel. (22) 708 91 22;
 • Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi – tel. (22) 700 01 01 lub e-mail: rok@lesznowola.pl;
 • Referat Gospodarki Komunalnej – tel. 512 582 128 lub 513 525 302;
 • Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – tel. (22) 708 91 19, 708 91 27, 708 91 97 lub e-mail: geodezja@lesznowola.pl;
 • Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego – tel. (22) 708 92 03 lub e-mail: rup@lesznowola.pl;
 • Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa – tel. (22) 708 91 28 lub e-mail: rsr@lesznowola.pl.

W pozostałych sprawach  prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 708 91 11, mailowy: gmina@lesznowola.pl lub  załatwianie spraw za pośrednictwem platformy  ePUAP.

KASA jest NIECZYNNA. Płatności na rzecz Gminy należy dokonywać elektronicznie, na poczcie lub w placówkach bankowych.

Szanowni Państwo! Zmiany w organizacji pracy Urzędu są spowodowane pojedynczymi przypadkami zarażenia koronawirusem SARS CoV-2 wśród pracowników. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość!
AKTUALIZACJA 14.10.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.

 


AKTUALIZACJA 01.09.2020 r.

ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ 2020/2021 W REŻIMIE SANITARNYM! 

 • Za pośrednictwem stron internetowych szkół oraz dziennika elektronicznego rodzice oraz uczniowie zostaną poinformowani o wszystkich szczegółowych procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych.
 • W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji wewnątrz szkoły, w miarę możliwości techniczno-architektonicznych zostaną udostępnione wszystkie wejścia do budynków.
 • Poszczególne oddziały (klasy) w miarę możliwości będą korzystały z jednej sali dydaktycznej. Nauczyciele będą przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi salami.
 • W czasie przerw uczniowie będą przebywali w wyznaczonym dla danego oddziału obszarze. Zostanie również ustalony harmonogram przebywania podczas przerw na zewnątrz obiektu szkoły.
 • Przed wejściem do szkoły oraz na korytarzach zostaną umieszczone pojemniki z płynami dezynfekującymi.
 • Dyrektorzy szkół mogą podjąć decyzję o konieczności noszenia przez uczniów maseczek zakrywających usta oraz nos podczas przebywania na korytarzu oraz w innych częściach wspólnych obiektu szkoły.
 • Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z opracowanym harmonogramem dla poszczególnych oddziałów.
 • Organizowane przez szkołę zajęcia pozalekcyjne ograniczone będą do niezbędnego minimum.
 • W związku z obowiązkiem ograniczenia do minimum przebywania na terenie szkoły osób trzecich, zajęcia pozalekcyjne organizowane i prowadzone przez podmioty zewnętrzne we wrześniu nie będą się odbywały.
 • Lekcje wychowania fizycznego w miarę możliwości (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) będą odbywały się na zewnątrz szkoły z unikaniem bezpośredniego kontaktu między uczniami.
 • Szkoły nie będą organizowały wyjść grupowych uczniów oraz wycieczek szkolnych.
 • W szkołach nie będą funkcjonowały sklepiki szkolne oraz automaty z napojami oraz jedzeniem.
 • Wejście rodzica na teren obiektu szkoły będzie wiązało się z pomiarem temperatury, zasłonięciem ust i nosa oraz dezynfekcją rąk.
 • Ze względu na ograniczenie do minimum zagęszczenia uczniów w szkole korzystanie ze świetlicy oraz wyżywienia w stołówce szkolnej powinno odbyć się tylko w sytuacji, kiedy jest to rzeczywiście niezbędne.
 • Na potrzeby uczniów korzystających z dowozu do szkoły opracowana została procedura bezpieczeństwa, która zamieszczona będzie na stronie internetowej szkoły.

Wyżej przedstawione procedury oraz obostrzenia mogą zostać zmodyfikowane w przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju. 


AKTUALIZACJA 05.06.2020 r.

Od poniedziałku 8 czerwca Urząd Gminy Lesznowola prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd. Do obsługi interesantów na terenie Urzędu wyznaczonych zostaje pięć stanowisk obsługi oraz dwa stanowiska obsługi w referatach w Łazach i Mysiadle:

 • Urząd Stanu Cywilnego;
 • Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
 • Spraw Obywatelskich i Ewidencji;
 • Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
 • Dróg i Mostów;
 • Gospodarki Komunalnej;
 • Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Pozostałe referaty, będą obsługiwały interesantów w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów usytuowanych w korytarzu przy wejściu głównym, korytarzu na parterze i piętrze budynku.

Interesanci będą kierowani do wyznaczonych stanowisk obsługi i przyjmowani pojedynczo, co oznacza, że w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Osoby przyjmujące interesantów są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy.

Każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana jest do: poddania się pomiarowi temperatury, dezynfekcji rąk, w przypadku interesantów – poruszania się po Urzędzie z zakrytymi ustami i nosem przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy. Ponadto zabrania się wstępu do Urzędu osobom które, po pomiarze, mają temperaturę ciała wyższą niż 37.5 st. C, mają objawy choroby COVID-19 (np.: kaszel, duszności), są objęte kwarantanną lub w okresie w okresie ostatnich 14 dni: wróciły zza granicy, miały styczność z osobą zakażoną COVID-19, lub miały styczność z osobą objętą kwarantanną.

Przypominamy, że wszystkie sprawy mogą zostać załatwione za pośrednictwem platformy ePUAP.


AKTUALIZACJA 22.05.2020 r.

Od 25 maja Urząd Gminy Lesznowola prowadzi obsługę interesantów we WSZYSTKICH sprawach realizowanych przez Urząd. Interesanci będą przyjmowani pojedynczo w Strefie Obsługi Klienta na parterze budynku Urzędu. W Strefie Klienta obowiązują środki ochrony osobistej – dezynfekcja rąk oraz zasłanianie nosa i ust. Osoby oczekujące na wejście do Strefy Klienta zobowiązane są do zachowania bezpiecznego dystansu w kolejce, wynoszącego 2 metry. W dalszym ciągu obowiązuje telefoniczna lub mailowa rejestracja wizyt. 


AKTUALIZACJA 24.04.2020 r.

Uwaga!  W Strefie Klienta będą przyjmowani także Mieszkańcy załatwiający sprawy z zakresu świadczenia przez Gminę usług komunalnych oraz sprawy dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Obowiązuje telefoniczna rejestracja wizyt.


Kontakt do pracowników merytorycznych w celu umówienia wizyty w Urzędzie.

Ewidencja ludności (meldunki): 

 • tel. 22 708 92 19
 • e-mail ewidencjaludnosci@lesznowola.pl

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

 • tel. 22 708 91 28
 • e-mail rsr@lesznowola.pl

Urząd Stanu Cywilnego:

 • tel. 22 708 91 22
 • e-mail usc@lesznowola.pl

Uwaga – wizytę w Urzędzie należy umawiać również po otrzymaniu powiadomienia sms o odbiorze dowodu osobistego. 

Telefoniczna/mailowa rejestracja wizyt w Urzędzie została wprowadzona w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców, w celu uniknięcia kolejek w Strefie Klienta. 

UWAGA – w Strefie Klienta nie będą przyjmowani Klienci załatwiający sprawy z zakresu rejestracji pojazdów i spraw budowlanych, czyli Interesanci Wydziału Architektoniczno-Budowlanego oraz Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie. W wyżej wymienionych sprawach należy kontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Piasecznie.

Zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną! Podstawowe sposoby załatwiania spraw urzędowych w okresie zamknięcia Urzędu:

 • platforma ePUAP
 • telefonicznie – tel. 22 708 91 11
 • e-mailem: gmina@lesznowola.pl, wojt@lesznowola.pl.

AKTUALIZACJA 22.04.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.AKTUALIZACJA 25.03.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Lesznowola w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu.


Stan na 17.03.2020 r.


Zasady przyjęć Interesantów

 • W Urzędzie będą przyjmowani wyłącznie Interesanci, których wizyta została telefonicznie lub mailowo potwierdzona przez pracownika Urzędu Gminy.
 • Interesanci będą przyjmowani w ustalonym wcześniej terminie, w znajdującej się przy wejściu głównym Strefie Klienta, bez możliwości przemieszczania się po terenie Urzędu.

Kontakt telefoniczny

 • W każdym Referacie dyżurują pracownicy. W celu omówienia wizyty należy dzwonić na numery telefonów poszczególnych referatów (wykaz na stronie www) lub na centralę telefoniczną – (22) 708 91 11.

Kontakt mailowy

Zadania Gminy będą realizowane w sposób ciągły. Powyższe rozwiązania zostały wdrożone w celach prewencyjnych – w trosce, zarówno o zdrowie Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu.  Prosimy Państwa o wyrozumiałość i odłożenie wizyt w Urzędzie do sytuacji wyjątkowych i niecierpiących zwłoki. 

Skip to content