×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

I stało się! Zakończył się udział naszych uczniów w projekcie przygotowanym przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z mazowieckimi samorządami z Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Trwał on od września 2017 do września 2019, a jego celami były m. in. kształtowanie postaw kreatywności i pracy zespołowej, promowanie aktywności naukowej młodzieży. Poza nowymi kompetencjami zostanie z nami nowe wyposażenie pracowni przyrodniczej.

W Szkole Podstawowej w Mrokowie koordynatorem projektu była pani wicedyrektor Maria Borucińska. W projekcie uczestniczyli uczniowie klas szóstych oraz 4 nauczycieli różnych specjalności: informatyki pani Barbara Piechal, matematyki – pani Beata Stygińska–Jurek oraz pani Marlena Chłopicka, przyrody pani Aneta Michalczyk.

W czasie trwania projektu podejmowaliśmy różnorodne działania. Na lekcjach przyrody, i matematyki pracowaliśmy z uczniami wykorzystując narzędzia i pomoce badawcze np.: globusy indukcyjne, zestawy do badania właściwości magnetycznych, mapy nieba, zestawy minerałów i wiele innych. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem zestawu do pomiarów Woda. Podczas zajęć prowadziliśmy różne pomiary i oznaczenia w szkole oraz w terenie, wykorzystując sąsiedztwo rzeki Utraty. Dostępne w pudełku Woda narzędzia pozwoliły nam dokonać między innymi pomiarów przejrzystości wody, temperatury oraz głębokości wody w Utracie. Bardzo wartościowe dla nas były wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik. Mieliśmy okazję dwukrotnie odwiedzić Centrum i brać udział w ciekawych zajęciach. Pracując w zespołach tworzyliśmy: „maszyny” w Majsternii. Zespołowo – jak prawdziwi naukowcy – dokonywaliśmy „odkryć” w laboratoriach naukowych. Poznaliśmy również założenia metody badawczej realizując pod opieką naukowca pana doktora Marcina Grabowskiego projekt naukowy „M3 dla pszczoły”. Realizacja założeń projektowych wymagała naszej aktywnej pracy. Przygotowywaliśmy hotele dla pszczół, zakładaliśmy rabaty, sadząc i pielęgnując rośliny. Testowaliśmy czujniki Microbit, których zadaniem było odczytanie temperatury w hotelach. Dokonywaliśmy obserwacji w terenie oceniając stopień zasiedlenia hoteli przez owady i stan pogody, a także odczytując temperaturę na termometrach. Nauczyciele realizujący projekt odbyli cykl warsztatów, pogłębiając swoją wiedzę i doskonaląc umiejętności w zakresie pracy zespołowej i aktywnych metod pracy z uczniami. Sądzimy, że różnorodność działań, które nam zaproponowano bez wątpienia pozwoliła na zrealizowanie zakładanych celów. I choć wydaje nam się, że prowadzenie projektu badawczego jest trudne i wymaga wiele cierpliwości, być może ktoś z naszych uczniów zainspirowany pracą w ramach projektu zostanie naukowcem? Niespodzianką dla naszych uczniów były atrakcje przygotowane z okazji finału projektu. Odbył się on w naszej szkole 28 maja. Gościliśmy przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik i przedstawicieli organu prowadzącego, czyli Gminy Lesznowola. Podczas finału uczniowie klas szóstych wzięli udział w pokazie naukowym prowadzonym przez pana Pawła Jaskólskiego „Umysł przyłapany”, wysłuchali wystąpienia opiekuna projektu badawczego pana Marcin Grabowskiego, sami zaprezentowali prezentację opowiadając o swoich działaniach w czasie projektu oraz wzięli udział w grze fabularnej w terenie. Wszystkie konkurencje i zadania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli.

Sala pełna uczniów.
Dzieci szykują projekt.
Uczniowie bawią się w pociąg z zasłoniętymi oczami.

Aneta Michalczyk

Zespół ds. Promocji Szkoły

SP Mroków

Skip to content