×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Zamienie (obszar położony pomiędzy ul. Arakową, ul. Dawidowską oraz północną granicą gminy Lesznowola).

Pliki do pobrania:

Skip to content