×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową na działkach o nr ew. 10/18, 10/7, 10/13, 21/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15 w m. Mysiadło oraz na działkach o nr ew. 194/5, 194/7, 188/19, 188/13 w m. Zgorzała

Wójt Gminy Lesznowola
ul. Gminna 60
05-506 Lesznowola
 
Lesznowola, 22.04.2022 r.
 
RSR.6220.3.2022.WD.12
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) 
Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 22.04.2022 r. wydano decyzję umarzającą postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięćdziesięciu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi w tym instalacją gazową na działkach o nr ew. 10/18, 10/7, 10/13, 21/1, 10/10, 10/11, 10/12, 10/14, 10/15 w m. Mysiadło oraz na działkach o nr ew. 194/5, 194/7, 188/19, 188/13 
w m. Zgorzała.
Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się osobiście – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: 22 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta
 
 

Pliki do pobrania:

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola
  2. Obwieszczenie_Wójta_Gminy_Lesznowola

Skip to content