×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania części hali magazynowej na produkcyjną na terenie zakładu McCormick S.A. w Stefanowie, dz. nr ew. 52/6, 52/8 i 52/10.

Lesznowola, 24.03.2022 r.

RSR.6220.18.2021.2022.WD.9

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LESZNOWOLA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Wójt Gminy Lesznowola informuje, że w dniu 24.03.2021 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu zagospodarowania części hali magazynowej na produkcyjną na terenie zakładu McCormick S.A. w Stefanowie, dz. nr ew. 52/6, 52/8 i 52/10.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać – po rezerwacji terminu wizyty w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Lesznowola (telefonicznie: (22) 708 91 28 lub mailowo: rsr@lesznowola.pl).

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Lesznowola w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Z up. Wójta
Marcin Kania
Zastępca Wójta

 

Pliki do pobrania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola z 24 marca 2022 roku

Skip to content