×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

W środę 23 lutego br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie została podpisana umowa na przekazanie Gminie Lesznowola przez Wojewodę Mazowieckiego środków na realizację w 2022 r. zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej. Wojewoda przekaże Gminie Lesznowola środki w łącznej kwocie 48 000 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki, dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program ma także zapewnić wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia opieki wytchnieniowej.

 

Zastępca Wójta Gminy Lesznowola Pan Marcin Kania i Skarbnik Gminy Lesznowola Pani Marta SulimowiczGminę Lesznowola reprezentowali Zastępca Wójta Marcin Kania oraz Skarbnik Marta Sulimowicz.

Skip to content