×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Szanowni Państwo! 

W dniach 20-22 czerwca zostały wygenerowane i wysłane upomnienia w związku z brakiem wpłat za podatek od nieruchomości/rolny/leśny. 

Upomnienia wysłane zostały do podatników, na kontach których widnieje zaległość większa niż 160,00 zł 

W związku z tym, że przed sporządzeniem upomnień przekazywane były w ramach tzw. „miękkiej windykacji” informacje  sms-owe oraz emailowe w tej sprawie, z chwilą otrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia i dalszym brakiem wpłat,  wszczęte zostaną w ustawowych terminach postępowania egzekucyjne.

Należy pamiętać o tym, że upomnienie dwukrotnie awizowane przez pocztę i nie odebrane, prawnie traktowane jest jako doręczone.

Zwracamy uwagę na ten fakt, kierując się informacjami przekazywanymi przez Państwa o funkcjonowaniu poczty.

 Przypominamy, że koszt wszczęcia postępowania wynosi obecnie 100 zł, dodatkowo urzędy skarbowe pobiorą koszty korespondencji oraz koszty egzekucji. Szacunkowo przy zaległości 160,00 zł, wszelkie koszty mogą przekroczyć tę wielkość, co spowoduje pobranie przez urzędy skarbowe należności w łącznej kwocie około 320,00 zł.

 W związku z powyższym zachęcamy do kierowania zapytań drogą mailową na adres: kontrola@lesznowola.pl lub SMS-wą na nr tel. 500 108 435 w celu sprawdzenia czy na Państwa  kontach podatkowych nie ma zaległości podatkowych. Pozwoli to na uniknięcie wysokich kosztów egzekucji administracyjnej.

 

                                                                                                                                                                                   Referat Kontroli Podatkowej i Egzekucji

Skip to content