×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 1 min.

Dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w Lesznowoli

Dzięki bezzwrotnemu dofinansowaniu w wysokości 390 000,00 zł, w ramach dotacji na zadanie przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Lesznowoli wspófinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Gmina Lesznowola przebuduje ul. Polną znajdującą się w Lesznowoli.

Zadanie będzie polegało na przebudowie nawierzchni ul. Polnej z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię utwardzoną nakładką asfaltową.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy zarówno jakości jak i bezpieczeństwa dojazdu mieszkańców do swoich gospodarstw oraz gruntów rolnych.

Wartość inwestycji (w PLN) 1 038 389,09

Kwota dotacji (w PLN) 390 000,00

Skip to content