×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.

Projekt dla osób w wieku 18-29 lat

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Do projektu przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami: 

– osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie), 

– osoby długotrwale bezrobotne (w wieku poniżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres ponad 6 miesięcy, 

– w wieku powyżej 25 r.ż. pozostające bezrobotne nieprzerwalnie przez okres  ponad 12 miesięcy), 

– osoby z niepełnosprawnościami, 

– osoby, które nie kwalifikują się do wymienionych grup.


W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

oraz

Wartość realizowanego projektu w 2022 r. wynosi 2 311 669,34 zł, w tym 1 948 274,91 zł ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt dla osób w wieku 30+

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” skierowany jest do osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie) w wieku 30 lat i więcej. 

Do projektu przystąpić mogą osoby zgodnie z następującymi kryteriami:
– osoby z niskimi kwalifikacjami (posiadające wykształcenie do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie),
– osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy),
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

oraz

  Wartość realizowanego projektu w 2022 r. wynosi 2 096 116,42 zł, w tym 1 676 893,13 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem realizowanych projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez proponowane formy wsparcia, w tym wzrost

zatrudnienia osób zidentyfikowanych jako zagrożone na rynku pracy oraz ochrona istniejących miejsc pracy w związku epidemią COVID-19 w powiecie piaseczyńskim.

Wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie oraz pracodawców zainteresowanych wsparciem w ramach projektu zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu, tel. 22 484-26-73.

Szczegółowe informacje oraz aktualne nabory zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu: piaseczno.praca.gov.pl

Skip to content