×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowolska Rada Seniorów wraz z Koordynatorem Polityki Senioralnej – Janiną Szulowską, wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika Głos Seniora pt. Senior w Ruchu w kategorii „Sportowa Seniorska Gmina Roku”. Lesznowolska Gmina otrzymała jedno z czterech wyróżnień w kraju. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Przewodnicząca Rady Seniorów pani Stanisława Kondracka wraz z panią Janiną Szulowską przekazały w lutym dyplom na ręce Wójt Gminy Lesznowola pani Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik.

Sukces udało się osiągnąć dzięki bezpłatnym zajęciom sportowym oraz zaangażowaniu uczestników. Mamy nadzieję, że nie jest to ostatnie wyróżnienie naszych Seniorów.

Jak podkreśla pani Stanisława Kondracka – najważniejsze w tym wszystkim jest by utrzymywać seniorów w jak najdłuższej sprawności ruchowej. Seniorom powinna przyświecać maksyma „Nie ma takiego lekarstwa, które zastąpi ruch ale ruch zastąpi wiele lekarstw”.

W gminie Lesznowola zajęcia sportowe prowadzi wykwalifikowana kadra fizjoterapeutów. Seniorzy mają do wyboru m.in.:

  • Joga – program realizowany od czerwca 2022 r. Prowadzone ćwiczeń „poprawia ruchowość w różnych płaszczyznach, a także poprawia koordynacje półkul mózgowych i równowagę”.
  • Zdrowy Kręgosłup – ćwiczenia realizowane od 2021 r. Struktura kręgosłupa jest bardzo ważna dla normalnego funkcjonowania człowieka, dlatego te zajęcia są tak ważne bez względu na wiek.
  • Gra w Bocce – program realizowany od 2021 r. jako jedyny w Polsce prowadzony przez okrągły rok pod zadaszeniem. Gra w Bocce jest bardzo precyzyjna i wymaga od zawodników dużego skupienia. Jest grą z rodziny sportów kulowych, podobna do kręgli lub buli. Gra odbywa się na torze o wymiarach 25-27 m długości oraz 4-5 m szerokości.
  • Ćwiczenia ogólne – prowadzone są według programów autorskich. Zajęcia poprawiają sprawność i wydolność organizmu, możliwości ruchowe ciała, koordynacje i równowagę, wzrost odporności oraz dają wiele radości i samozadowolenia uczestnikom, przywracając pozytywne nastawienie do siebie samego i otaczającego świata.

Życzymy seniorom wytrwałości w kontynuowaniu tych dziedzin aktywności!

Na zdjęciu znajdują się trzy kobiety. Kobieta po środku trzyma dyplom.
Dyplom z konkursu Sportowa Seniorska Gmina Roku.
Skip to content