×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od 1 lutego 2021 r. do wyczerpania funduszy Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie uruchamia nabór wniosków na przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych w wieku 18-29 lat w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabór otwarty jest dla osób bezrobotnych spełniających poniższe kryteria:

1. Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Piasecznie,

2. Osoba nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

3. Osoba nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Dotyczy udziału w w/w formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Maksymalna kwota o którą można wnioskować wynosi 25 000,00 zł.

Osoby, które otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach w/w projektu zobowiązane będą do uruchomienia działalności w ciągu 4 tygodni od dnia otrzymania środków.

Zachęcamy do składania wniosków elektronicznie na portalu praca.gov.pl, do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze budynku lub w sekretariacie PUP w Piasecznie.

Osoby zdecydowane na złożenie wniosku informujemy, że w poniedziałki w godz. 10-12, w sali konferencyjnej na parterze budynku, pracownik PUP będzie odpowiadał na pytania dotyczące wniosku.

Numer telefonu pod którym można uzyskać więcej informacji: 22 484 26 54

Regulamin naboru i wzór wniosku dostępne są na stronie: https://piaseczno.praca.gov.pl/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-nabor

Stopka Fundyszy Europejskich

Skip to content