×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

– 5 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,

– 6 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,

– 7 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

– wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2021 r.;

– rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.;

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową:

– działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;

– działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;

– rozwojem przedsiębiorczości kobiet;

– inicjowaniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;

– upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;

– reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;

– rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021

Skip to content