×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 3 min.

W środę 3 maja obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja pod pamiątkowym obeliskiem upamiętniającym 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Zgromadzonych gości powitała Wójt Gminy – Maria Jolanta Batycka-Wąsik, która przypomniała wszystkim, iż uchwalona Konstytucja była pierwszą nowoczesną konstytucją nowożytnej Europy. Dodatkowo Pani Wójt wspomniała historię o tym, że zwolennicy konstytucji, w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie, przyśpieszyli termin obrad nad dokumentem o dwa dni (planowanym terminem był 5 maja 1791 r.), korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. Nie ogłoszono daty rozpoczęcia obrad, tylko imiennie wezwano zwolenników reformy na posiedzenie 3 maja. Na Zamek Królewski przybyło 182 posłów i senatorów (na ogólną liczbę ok. 500), z których 72 było przeciwnikami projektu Konstytucji. Konstytucja została przyjęta większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez zgromadzoną publiczność i tłum zgromadzony przed Zamkiem Królewskim.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja były także okazją do uczczenia jubileuszu 95. urodzin żołnierza Armii Krajowej i Honorowego Obywatela Gminy Lesznowola – por. Janusza Kaźmierczaka. Życzenia urodzinowe Jubilatowi, który urodził się właśnie 3 maja, złożyły Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik oraz Przewodniczącą Rady Gminy Bożenna Korlak.

Następnie odbyło się uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem. Wieńce złożyli przedstawiciele:

  • Samorządu Gminy Lesznowola,
  • Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
  • Koła Platformy Obywatelskiej,
  • Jednostek Organizacyjnych Gminy Lesznowola,
  • Szkół Podstawowych z Gminy Lesznowola.

Program artystyczny przygotowały zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury Teatru TELIMENA, który czytał fragmenty Konstytucji z 1791 roku oraz Zespół kameralny OKTAWA (który w tym roku obchodzi swoje 15-lecie).

Uroczystość poprowadził Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli – Piotr Kulczycki –. W uroczystości uczestniczyły wszystkie Jednostki OSP, a wsparcie zapewniła niezawodna drużyna harcerzy z 247. szczepu „Płomienie im. Szarych Szeregów” działająca przy Szkole Podstawowej w Łazach.

Zapraszamy na fotorelację z wydarzenia!

Strażacy wnoszą sztandary.
Przewodnicząca Rady Gminy - Bożenna Korlak wita zgromadzonych gości ze sceny.
Goście zgromadzeni na uroczystości.
Goście zgromadzeni na uroczystości.
Goście zgromadzeni na uroczystości oraz Weteran II Wojny Światowej - por. Janusza Kaźmierczak.
Wójt Gminy Maria Jolanta Batycka-Wąsik wręcza kwiaty i życzenia por. Januszowi Kaźmierczakowi.
Przedstawiciele Samorządu Gminy Lesznowola składają kwiaty przed pomnikiem.
Przedstawiciele Koła Platformy Obywatelskiej składają kwiaty przed pomnikiem.
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piasecznie składają kwiaty przed pomnikiem.
Przedstawiciele Jednostek Organizacyjnych Gminy Lesznowola składają kwiaty przed pomnikiem.
Przedstawiciele Szkół Podstawowych z Gminy Lesznowola składają kwiaty przed pomnikiem.
Dyrektor GOK zaprasza gości na część artystyczną.
Zespół kameralny OKTAWA występuje na scenie.
Trzy aktorki i aktor odgrywają scenkę.
Trzy aktorki i aktor czytają Konstytucję 3 Maja.
Przybyli goście oglądają przedstawienie.
Przybyli goście oglądają przedstawienie.
Strażacy i druhowie odmaszerowują ze sztandarami.
Przybyli goście oglądają przedstawienie.
Strażacy i druhowie odmaszerowują ze sztandarami.
Druhowie stoją z werblistą przy pomniku przed Urzędem Gminy Lesznowola.
Zespół kameralny OKTAWA, Aktorzy Teatru TELIMENA oraz Dyrektor GOK pozują do wspólnego zdjęcia.
Aktorzy Teatru TELIMENA pozują do wspólnego zdjęcia.
Flagi, kotyliony i śpiewniki na stoli przy wejściu na uroczystość.
Pamiątkowy obelisk upamiętniający 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przed Urzędem Gminy Lesznowola
Skip to content