×

Pogoda

Kalendarz wydarzeń

🕑 2 min.

Lesznowola, 11 stycznia 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Lesznowola działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lesznowola, oznaczonej nr ewid. 1/217 i 1/250, obręb KPGO Mysiadło, przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowym najemcom na okres 1 roku.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

– część działki nr 1/217 o pow. 18m2, na której jest usytuowany garaż

– część działki nr 1/250 o pow. 18m2, na której jest usytuowany garaż

– część działki nr 1/250 o pow. 18m2, na której jest usytuowany garaż

– część działki nr 1/250 o pow. 18m2, na której jest usytuowany garaż

  1. Okres najmu – 1 rok
  2. Wysokość czynszu – 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) miesięcznie, do którego zostaje doliczony podatek VAT w stawce 23%.
  3. Termin wnoszenia opłat:

 – czynsz za okres od 01.02.2023 r. do 31.07.2023 r. płatny z góry jednorazowo
do  15 lutego 2023 r. na rachunek bankowy podany na fakturze,

– czynsz za okres od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r. płatny z góry jednorazowo
do  15 sierpnia 2023 r.  na rachunek bankowy podany na fakturze.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej www.lesznowola.pl,  a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Z up. Wójta Gminy Lesznowola
(-) Marcin Kania
Zastępca Wójta

Pliki do pobrania: 

Skip to content